Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

  • Škola obmedzuje spotrebu energie o 25 %

Obrázok veľkej budovy
Školy v portugalskom Lisabone zapojené do pilotného programu Schneider Electric EnergySTEP@Work využívajú ušetrené náklady na nové investície a školenie učiteľov. V 21. storočí by vás ekologické myslenie nemalo znevýhodňovať. Informačné technológie majú potenciál pomôcť nám dosiahnuť náš konečný cieľ: zabezpečiť ekologickosť a sebestačnosť každej školy v krajine. João Fernandes, riaditeľ informačných systémov v Parque Escolar, verejnej spoločnosti vytvorenej za účelom modernizácie infraštruktúry stredných škôl.

Jedným zo základných cieľov portugalského ministra školstva je „zlepšovať kvalitu vzdelávania“ a „zlepšovať pracovné podmienky, zdroje a autonómiu škôl“. Preto, keď po modernizácii infraštruktúry verejných stredných škôl došlo k prudkému zvýšeniu nákladov na energie, bolo jasné, že je potrebné spotrebu škôl dostať pod kontrolu.

Nárast spotreby energie nebol úplne neočakávaný - v priebehu modernizácie boli nainštalované nové systémy HVAC a nové komunikačné technológie (ICT), vrátane počitačov, telefónov a sieťových zariadení. Ministerstvo sa zapojilo do projektu Smart UrbanEnergy for Schools (Inteligentné energie do škôl) programu Connected Urban Development, aby mohlo identifikovať a overiť možné riešenia. Schneider Electric™ a členovia partnerského programu EcoStruxure Technology Partnership Program, Cisco Systems a Verdiem, spoločne s miestnymi dodávateľmi energie, zahájili spoluprácu na implementáciu nákladovo efektívneho riešenia pre zníženie spotreby energií a vytvorenie komfortného vzdelávacieho prostredia.

EnergySTEP@Work™ umožňuje vizualizovať a riadiť využitie energií. V troch Lisabonských školách bolo v rámci pilotného projektu nasadené jedinečné riešenie: Schneider Electric EnergySTEP@Work™. Tento efektívny program riadenia ICT konsoliduje všetky relevantné spotrebiče do jednej IP siete. Riešenie umožňuje monitorovanie v reálnom čase, riadenie PC zariadení napájaných cez ethernet (PoE) a je kompatibilné s existujúcimi riadiacimi systémami budov pre HVAC a osvetlenie. Poskytuje tak komplexnú kontrolu nad elektrickou spotrebou. Riešenie používa prepínače Catalyst s technológiou Cisco EnergyWise™ a softvér Verdiem Surveyor™.

EnergySTEP@Work sa stará o energiu, ktorú spotrebúva veľké množstvo malých zásuvkových spotrebičov a IT zariadení. Pre niekoho môže byť prekvapením, že tieto spotrebiče majú na svedomí 20 až 40 % spotreby energie - hlavne pri organizáciách s veľkým množstvom týchto zariadení. Cenná energia, ktorú v lisabonských školách predtým nikto nesledoval a neriadil, sa stala viditeľnou, riaditeľnou a optimalizovateľnou.

Vo všetkých školách zapojených do pilotného projektu sú všetky sieťovo riadené úspory energie dosahované dôsledným plánovaním prevádzky HVAC, osvetlenia a ICT zariadení podľa obsadenosti škôl, pričom harmonogramy a skupiny sú v jednotlivých školách rôzne. Napríklad väčšina telefónov môže byť v noci vypnutá, zatiaľ čo núdzové telefóny ostávajú v prevádzke. Po ukončení vyučovania sa môže vypnúť centrálne osvetlenie a HVAC systémy. Nástroje Web 2.0 a interaktívne displeje s aktuálnymi metrikami a výpočtami uhlíkovej stopy podporujú udržateľnosť a povedomie medzi žiakmi a učiteľmi.

Výsledky majú pozitívny vplyv na spotrebu energie - aj na žiakov. Úspešné zníženie spotreby energií v pilotných školách prinieslo úspory nákladov, ktoré mohli byť vynaložené na nové investície, školenia učiteľov a ďalšie projekty ministerstva školstva. Systém centrálneho riadenia ICT, osvetlenia a HVAC v jednej škole dosiahol 25 % zníženie spotreby energie a ročné úspory vo výške približne 15 tisíc eur. Ak by boli podobné riešenia implementované v ostatných školách, prinieslo by to ročné úspory vo výške 4 miliónov dolárov.

Program EnergySTEP@Work prispel tiež k vzdelávaniu žiakov. Žiaci sa zapojili ako testeri a posudzovatelia a mali tiež šancu zapojiť sa do inštalácie a konfigurácie koncových riešení v rámci svojho maturitného projektu. Program môže mať aj dlhodobý prínos: Veľa žiakov zmenilo svoje spotrebné návyky a to, akým spôsobom premýšľajú o budúcnosti. Vďaka tomu získali predispozície pre kariéru v odbore environmentálnych vied.

Zistite, ako vám môžu programy EnergySTEP@Work a riešenie EcoStruxure pomôcť ušetriť energie vo vašej organizácii.
Ďalšie informácie