Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

  • IssyGrid: budovanie energeticky účinného inteligentného mesta budúcnosti

Predvolený alternatívny text
Inteligentné mesto budúcnosti - Issy-Les-Moulineaux, miesto realizácie prvej francúzskej inteligentnej siete pre malé mestá Potenciálna ročná úspora vo výške 11 000 EUR za rok s inteligentným riadením chladiaceho systému.

Môžu sa mestá stať účinnejšími, komfortnejšími a udržateľnejšími? Splnenie tejto výzvy je pre súčasnú spoločnosť zásadné. Za menej ako 40 rokov bude 70 % svetovej populácie bývať v mestách. To bude vytvárať ohromný tlak na mestskú infraštruktúru. lssyGrid® je prísľubom energeticky účinnejšej budúcnosti.

IssyGrid, prvá francúzska inteligentná sieť pre malé mestá, sa nachádza v meste Issy-Les-Moulineaux juhozápadne od Paríža. Päťročný projekt bol spustený v roku 2011 a funguje ako živé laboratórium pre vyhladzovanie energetických špičiek v ekologicky orientovanej spotrebiteľskej sieti. IssyGrid dokazuje, že inteligentné riadenie zdrojov energií môže byť prínosné pre majiteľa, správcu aj nájomníkov budov.

Efektívne využitie energetických zdrojov všetkých budov
Schneider Electric™ a sedem ďalších veľkých partnerov spolupracuje s miestnou samosprávou, inštitúciami a dodávateľmi elektriny na vybudovaní systému, ktorý riadi akékoľvek miestne jednotky, ktoré vyrábajú a spotrebovávajú energiu, a pomáha odhaľovať príležitosti k zlepšovaniu. Projekt doteraz pokrýva potreby 10 000 ľudí na ploche 160 000 m2 v obchodnej štvrti Seine Ouest a plánuje sa rozšíriť na domy v okolí.

Schneider Electric implementuje riešenia pre riadenie energetickej flexibility v niekoľkých najdôležitejších budovách mesta. Riešenie integruje meranie a riadenie energií vo všetkých záťažiach, riadiacich systémoch budov, ako sú strešné solárne panely, nabíjacie stanice pre elektromobily a systémy ukladania elektrickej energie (EESS). Budovy si medzi sebou zdieľajú údaje na cloudovej platforme hosťovanej firmou Schneider Electric. Táto je prostredníctvom priemyselného štandardu OpenADR 2.0b zdieľaná agregátorom na úrovni mesta.

Inteligentné algoritmy pomáhajú každému správcovi budovy analyzovať plánované záťažové profily a optimalizovať spotrebu budovy v reakcii na predpokladané ceny energie.

Rýchly úspech, veľké úspory
Firma Bouygues Telecom je jedným z partnerov zapojených do IssyGrid. Ich centrála bola jednou z prvých budov v ktorej prebehla realizácia. Budova odoberá priemerne 700 kW, z čoho 500 kW sa spotrebúva na chladiaci systém. Ďalších 26 kW napája nabíjacie stanice pre elektromobily s technológiou EVlink™ od Schneider Electric, ktorá umožňuje aj plánovanie dobíjania. Budova funguje aj ako lokálny výrobca - solárne panely majú výrobnú kapacitu až 26 kW.

Chladič je vybavený zásobníkom na ľad, ktorý značne zvyšuje energetickú flexibilitu. Ľad sa vyrába, keď je cena energie v sieti nízka, alebo ide z obnoviteľných zdrojov, a následne sa používa na chladenie, keď sa ceny zdvihnú. Bežne je tak možné znížiť záťaž siete až o 400 kW bez dopadu na komfort. Predbežné výsledky ukazujú, že touto stratégiou sa dá ušetriť 4 až 12 tisíc eur v budove s plochou 10 000 m2.

Priama a nepriama návratnosť investícií
S postupným zapojením ďalších budov do inteligentnej siete bude projekt IssyGrid ukážkou toho, čo môže dokázať vzájomná spolupráca výrobcov a spotrebiteľov využívajúcich technológie schopné optimalizovať spotrebu energie na obidvoch stranách elektromera.

Ak je budova navrhnutá ako energeticky účinná a umožňuje využívanie flexibilných a riaditeľných zdrojov energií, jej návratnosť môže byť ohromujúca. Vstupné investície do zariadenia, ktoré pripája budovu k inteligentnej sieti, sú približne 13 000 eur. Táto investícia sa môže firmám vrátiť v podobne nižších prevádzkových nákladov do 3 rokov. Toto je možné dosiahnuť pri zachovaní ceny nájomného aj komfortu.

A investícia ponúka ďalšie výhody. Nižšia uhlíková stopa budovy a vyššia energetická účinnosť môže pomôcť prilákať investorov a nájomníkov. Mesto, ktoré podporuje programy rozvoja malých inteligentných sietí, potom získa spoľahlivejšiu infraštruktúru, môže prilákať nové podniky a motivovať majiteľov budov, aby sa do programu zapojili.

Ďalšie informácie o riešeniach Schneider Electric pre inteligentné siete
Ďalšie informácie

Chat je dostupný