Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 • modern buildings in a smart city and traffic at night
  Zlepšujeme spoľahlivosť s automatizáciou inteligentnej distribučnej siete

  Zlepšite spoľahlivosť s automatizáciou inteligentnej distribučnej siete

  Windmills and solar panels with sunset in background, solar energy, renewable energy, wind energy.

  Problémy


  S tým, ako rastie zložitosť energetických sietí vplyvom nových postupov a technológií, prináša efektívna a účinná automatizácia skutočnú hodnotu. Je dôležité podporovať nárast dopytu a zmien v energetických tokoch spôsobovaný obnoviteľnou energiou a zároveň minimalizovať čas trvania a frekvenciu odstávok a znižovať počty zasiahnutých obyvateľov.
  • Riešenie

   Naše riešenia pre automatické riadenie a monitorovanie prívodov zahŕňa systémy od indikátorov poruchy až po inteligentné RTU. Umožňujú užívateľom aktívne sa zapojiť do procesu obnovenia dodávok, počnúc lokalizáciou závady až po využitie samoregeneračnej - „Self Healing“ inteligentnej siete. Srdcom každého riešenia pre zaistenie maximálnej dostupnosti energie sú ukazovatele SAIDI a SAIFI.

  • Výhody

   So správnym riešením automatizácie distribučných prívodov je možné dosiahnuť obrovských úspor:

   • Maximálne zníženie ukazovateľa SAIDI vďaka lokalizovaniu poruchy a obnove dodávok, ktorá je až 20x rýchlejšia
   • Rozšíriteľná a flexibilná integrácia na základe vašej investície a cieľov.
   • Zníženie prevádzkových a investičných nákladov až o 30 %.
  • Prečo Schneider Electric?

   Dlhodobé skúsenosti s automatizáciou prívodov:

   • Plný rozsah riešení od (FPI) prvotná lokalizácia poruchy až po využitie „Self Healing“ inteligentnej siete (FRTU).
   • Užívateľsky nenáročné FPI a FRTU s nákladovo efektívnym nastavením, údržbou, inštaláciou a zaškolením.
   • Poskytovatelia kompletného distribučného riešenia vrátane integrácie s DMS a VN zariadením.
  velín pre riadenie energií

  Inteligentná, integrovaná automatizácia prívodov

  Výhody

  • technik pod stĺpom elektrického vedenia

   Rýchlejšia lokalizácia poruchy, určená pre tradičné siete, integrácia, kde ju potrebujete

  • reflektory automobilu osvetľujú dopravu na širokej komunikácii
   Rýchlejšia obnova dodávok so skrátením prestojov priemerne o 50 %,
   len 30 s na ohrev
  • stĺp elektrického vedenia

   Rozšíriteľné a flexibilné riešenia pre vaše vyvíjajúce sa potreby

  • AUTOMATIZÁCIA INTELIGENTNEJ DISTRIBUČNEJ SIETE
   Štandardizovaný rad špecializovaných produktov vyvinutých čisto pre znižovanie SAIDI a SAIFI
  • priemyselný softvér, muž sa dotýka obrazovky s dátovými výkresmi

   Špeciálne riešenia SCADA pre samostatné aplikácie alebo pre integráciu s vašimi existujúcimi systémami

  • Zamestnanec spoločnosti Schneider Electric študujúci energetický dashboard

   Zníženie nákladov na prevádzku a údržbu až o 30 %