Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Số lượng tối đa của 1 bộ có thể lắp ráp trên 1 bộ đèn tháp XVP?

Published date: 07 tháng chín 2020

Có thể kết hợp 5 đèn và bộ loa để tạo thành đèn tầng XVP Ví dụ: 5 bộ đèn, hoặc 4 bộ đèn +1 tính hiệu loa

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.