Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để cấu hình chế độ dừng "freewheel stop" trên biến tần ATV12 ?

Published date: 19 tháng sáu 2020

Freewheel stop (NST) có thể được gán vào ngõ vào bằng cách cấu hình: CONF -> FUN -> STT -> NST.
Sau đó chọn ngõ vào trong L1L, L2L, L3L, L4L.
Khi ngõ vào này được kích hoạt, sẽ đưa biến tần vào chế độ "freewheel stop mode" và hiển thị NST lên màn hình khi 24 VDC được nối vào ngõ vào logic.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.