{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Có thể cấp điện liên tục cho Shunt Trip (MX) cuộn dây của máy cắt?

Được, bạn có thể cấp điện liên tục cho cuộn dây Shunt Trip (MX) của Circuit Breaker vì công nghệ mới cho phép điều này mà không làm hỏng thiết bị Shunt Trip Coil.

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm