Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Sự khác biệt giữa VPIS và VDS (SM6, RM6 power ON light pilot) là gì?

Published date: 07 tháng chín 2020

"VPIS (Voltage Presence Indicator System): Theo tiêu chuẩn IEC 61958, mục đích của một VPIS là để báo hiệu sự hiện diện điện áp. Nếu đèn không sáng, nó không nhất thiết có nghĩa là không có điện áp nào (đèn có thể bị cháy). VPIS thiết bị cần có ở tủ trung thế. VDS (Hệ thống Phát hiện Điện áp): Theo tiêu chuẩn IEC 61243-5, mục đích của VDS là kiểm tra một cách chắc chắn sự vắng mặt của điện áp trong thiết bị. Máy dò không có chỉ thị cài sẵn. Thay vào đó, nó có thể truy cập thông tin thông qua một đầu cuối trên bảng điều khiển phía trước. Người sử dụng phải kiểm tra máy dò (chỉ thị, vôn kế, vv) trước khi sử dụng. Nó có sẵn như là một lựa chọn. "

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.