{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}
{}

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
 

Chọn vị trí của bạn

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
{"support":{"yesButton":"Có","noButton":"Không","feedback":{"title":"Chúng tôi có thể làm gì để cải thiện?"},"submitButton":"Gửi","successMessage":"Cảm ơn bạn đã phản hồi","title":"Nội dung này có hữu ích không?","feedbackPercentLabel":"người cho rằng nội dung này hữu ích","captcha":{"error":"Vui lòng đánh dấu vào ô"}}}
Tìm các câu hỏi thường gặp

Can all contact blocks be used for the 30mm range joysticks? [Video]

Question:
Can all contact blocks be used for the 30mm range joysticks?
 
Product String Reference:

 1. Top Level > Product Category > Industry > Industry Control & Drives > Control, Relays & Sign > Diameter 30.
 2. Top Level > PR_Product_OPS_Structure > Pushbuttons, Switches, Pilot Lights and Joysticks > 30mm Push Buttons > Harmony 30mm 9001K Metal Push Buttons
 
Objective:
The objective of this video is to provide an in-depth analysis of contact blocks and their application.


 
Product Line:
IDSIG - CONTROL, RELAYS & SIGN.
 
Environment:
N/A
 
Resolution:
 
When used in conjunction with a Harmony range push button, the:
 1. Combination N/O + N/C, N/C opens and N/O closes
 2. N/C contact opens when push button is depressed
 3. N/O contact closes when push button is depressed
 
When used in conjunction with the 30mm range joystick application.
 1. Combination N/O + N/C will stay open so that it is neither open nor closed
 2. N/C contact is open
 3. N/O contact is open
When the joystick is maneuvered, the:
 1. Combination N/O + N/C will close at different positions of the joystick handle.
 2. N/C will close
 3. N/O will close

As such, these contacts do not act in the same way for a joystick as they do for the Harmony range push button application.