{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

có thể tìm các chứng chỉ test, calibration của các dòng đồng hồ Power Meter trên website không

- Đối với các dòng sản phẩm sau :
PM1XXX - Global Product
PM5XXX - Global Product
EM64XX - Predominately sold in India
EM7XXX - Predominately sold in India
DM6XXX - Global Product
EM1XXX - Global Product
DM1XXX - Global Product
DM3XXX - Global Product
ELF32XX - Predominately sold in India
Có thể truy cập vào web sau để lấy các chứng chỉ - nhập số series của sản phẩm
http://intranet.in.schneider-electric.com/Online%20TC%20generation-Power.html
Hoặc
http://10.179.45.40/OnlineTC/login.aspx
Username: your SESA id
password: your system password
Tìm hiểu thêm
{"support":{"yesButton":"Có","noButton":"Không","feedback":{"title":"Chúng tôi có thể làm gì để cải thiện?"},"submitButton":"Gửi","successMessage":"Cảm ơn bạn đã phản hồi","title":"Nội dung này có hữu ích không?","feedbackPercentLabel":"người cho rằng nội dung này hữu ích","captcha":{"error":"Vui lòng đánh dấu vào ô"}}}
Tìm hiểu thêm