Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

có thể tìm các chứng chỉ test, calibration của các dòng đồng hồ Power Meter trên website không

Published date: 01 tháng bảy 2020

- Đối với các dòng sản phẩm sau :
PM1XXX - Global Product
PM5XXX - Global Product
EM64XX - Predominately sold in India
EM7XXX - Predominately sold in India
DM6XXX - Global Product
EM1XXX - Global Product
DM1XXX - Global Product
DM3XXX - Global Product
ELF32XX - Predominately sold in India
Có thể truy cập vào web sau để lấy các chứng chỉ - nhập số series của sản phẩm
http://intranet.in.schneider-electric.com/Online%20TC%20generation-Power.html
Hoặc
http://10.179.45.40/OnlineTC/login.aspx
Username: your SESA id
password: your system password

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.