Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Tại sao trên đồng hồ PM5350 có báo xuất hiện hiện tượng công suất âm

Published date: 01 tháng bảy 2020

Công suất âm chỉ là để thể hiện chiều quy ước của công suất. Dấu âm thể hiện khi chiều công suất hướng ra thanh cái, dấu dương thể hiện chiều công suất hướng vào thanh cái

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.