Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

 • Default Alternative Text
  Предоставяне на цялостна информация относно електрическата система на Вашия център за данни.

  Енергиен Мониторинг StruxureWare™

  Предоставяне на цялостна информация относно електрическата система на Вашия център за данни.

  Business man viewing a graph on his tablet, big data analytics, sustainability reporting.

  Предизвикателства

  За да гарантирате, че вашата инфраструктура може да функционира надеждно, като същевременно минимизирате разходите за енергия и се възползвате в максимална степен от текущите си активи, имате нужда от система за енергиен мониторинг със задълбочени познания относно експлоатацията на вашата електрическа инфраструктура.
  • Решения

   Софтуерната платформа за енергиен мониторинг StruxureWare™ ви спестява пари, като помага на вашия екип бързо да идентифицира проблемните области. Свързва се безпроблемно с вашите електрически системи, като това предоставя ниво на информираност за цялото ви енергийно предприятие и на свой ред ви помага да изпълните своите финансови и оперативни цели.
  • Ползи

   Енергйния мониторинг StruxureWare™ е част от архитектура, която обединява захранване, центрове за данни, процеси и машини, сграден контрол и физическа сигурност, за да даде възможност на интелигентните решения за енергийно управление. Това ви позволява да оптимизирате енергийната ефективност в различни области на вашия бизнес.
  • Предимства

   • Централизирана система с разпределено управление, която оптимизира експлоатационните показатели на инсталациите.
   • Лесна за използване система с устойчива функционалност.
   • Функционалността на StruxureWare, която е независима от производителя на използваното оборудване, ви позволява поетапно да добавяте допълнителни приложения, докато дизайна "plug and play" гарантира, че приложенията безпроблемно ще се свързват едно с друго.
  Изглед отзад на търговец на фондовата борса, който се държи за главата и гледа в няколко компютърни екрана

  Приложения

  Софтуер за енергиен мониторинг, който помага да се увеличи надеждността на системата и да се оптимизира оперативната ефективност.

  Ползи

  • Човек има възможност да наблюдава софтуера за енергийно управление от таблет в сървърно помещение, да отчита устойчивото развитие, да управлява центъра за данни, Интернет на нещата.
    
   • Идентифициране и проследяване на надхвърлената мощност (напр. UPS, генератори, табла).
   • Идентифициране на изградените резервирани IT електрически вериги.
   • Идентифициране на нуждите за поддръжка на оборудването за електрозахранване.
  • Компютърен техник в сървърно помещение, дейности в център за данни.
    
   • Функциониране и регулярно документиране на тестове на електрическото оборудване.
   • Извършване на анализ на първопричините при събития възникнали в електроразпределителната система (частични и пълни прекъсвания), за спомагане на редуциране на вероятността от повтарящи се събития.
  • промишлен софтуер, мъж докосва екран, на който се демонстрират чертежи за център за данни
    
   • Бързо получаване на критични аларми от електрозахранващата система.
   • Исторически хронологичен преглед на критичните аларми за създаване на план за действие за разрешаване на проблемите.