Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

 • Default Alternative Text

  Udførelse af meningsfulde handlinger

  Konkrete, meningsfulde handlinger er den eneste måde, hvorpå man kan imødegå klimaændringer. Se hvordan vi tager vores del af ansvaret og bemyndiger andre, i Schneiders bæredygtighedsrapport for 2017-2018.

  Se vores resultater
 • Default Alternative Text

  Det nye Green Premium

  Green Premium-miljømærket giver vores kunder sundere produkter, som er mere gennemskuelig med hensyn til miljømæssige og lovgivningsmæssige oplysninger. I dag kommer mere end 75 % af vores omsætning fra Green Premium-løsninger.

  Læs mere
 • Silhouette Of People On Greeting To The Sun Installation At Sunset.

  Hvad er dit økologiske fodaftryk?

  Bruger du flere ressourcer, end planeten kan producere?

  Beregn dit fodaftryk
  • Vores forpligtelser for bæredygtighed På vej mod CO2-neutralitet

   På tærsklen til COP21 præsenterede Schneider Electric 10 forpligtelser for bæredygtighed. Fem af dem er taget fra Planet & Society-barometeret 2015-2017. 

   Formålet er at reducere koncernens emissioner på tre områder og udvikle nye teknologier til energieffektivitet, så Schneider Electric og dets økosystem kan være CO2-neutralt inden 2030.

   Se infografikken
   Default Alternative Text
  I denne digitale økonomi udvikler Schneider Electrics globale forsyningskæde sig til at blive endnu mere skræddersyet, bæredygtig og forbundet med vores Tailored Supply Chain 4.0-strategi, drevet af EcoStruxure-løsninger.

  Skræddersyet: Vi er begejstrede for vores kunders succes og forsøger hele tiden at levere, hvad de lægger vægt på, og samtidig udnytte stordriftsfordele og effektivitet.

  Bæredygtig: Bæredygtighed er en prioritet i hele vores forsyningskæde, illustreret gennem vores omsorg for mennesker og planeten. Vi optimerer ressourcer ved at udvikle en cirkulær forsyningskæde med rene og sikre faciliteter drevet af vedvarende energi.

  Forbundet: Vores forsyningskæde er digital og smart, drevet af EcoStruxure-produkter og -løsninger. Vi skaber synlighed til kunderne og optimerer end-to-end-effektivitet og aktiv pålidelighed.
  Alternativ standard tekst

  Tailored Supply Chain 4.0

  Alternativ standard tekst

  Opbygning af en stadigt grønnere forsyningskæde

  Vi arbejder kontinuerligt mod en grønnere forsyningskæde med henblik på at beskytte miljøet og afkoble vores aktivitet fra forbruget af naturens ressourcer. Flagskibsprogrammer omfatter levering af energieffektivitet indefra med vores EcoStruxure-løsninger til at drive vores anlæg med vedvarende energi, reducering af vandstyrken i områder med pres på vandressourcerne og reducering af CO2-udledningen fra transport. Vi samarbejder også med vores leverandører for at udvide vores miljømæssige ambitioner til vores partnere.
  For to år siden gav klimaaftalen fra Paris os alle en klar forståelse af behovet for at begrænse den globale temperaturstigning til mindre end 2 grader Celsius for at undgå omfattende, katastrofale miljømæssige problemer.

  I 2017 blev Schneider en del af RE100 og EP100, der er to globale, samarbejdsinitiativer for indflydelsesrige virksomheder ledet af The Climate Group, og engagerede sig i klimaindsatsen.

  RE100: Målet er at anvende 100 % vedvarende elektricitet inden 2030 med et mellemliggende mål på 80 % inden 2020. Dette kan opnås ved hjælp af projekter om vedvarende energi på vores on-site-lokaliteter, en langsigtet aftale om køb af strøm med udviklere af vedvarende energi og certifikater for vedvarende energi. 

  EP100: Målet er at fordoble energiproduktiviteten inden 2030 mod en baseline for 2005 ved at fastsætte et ambitiøst mål med henblik på at fordoble det økonomiske udbytte fra enhver enhed, der forbruger energi. Vi udnytter vores "Power and Building EcoStruxure" for at levere energieffektivitet år for år.
  En Smart Car, der lader op uden for en Schneider Electric-bygning

  Udnyttelse af vores egne løsninger for at spare energi og producere vedvarende energi

  Alternativ standard tekst

  Betragter affald som værende værdifuldt

  Vi understøtter en "obsession toward zero waste" på tværs af alle vores fabrikker i hele verden. Minimering af affald, genbrug, genanvendelse og undgåelse af deponering er blevet en integreret del af vores præstationsvurderinger på vores fabrikker og distributionscentre, og vi oplever en konstant fremgang. I år er vi stolte af, at 130 fabrikker har modtaget betegnelsen "Toward Zero Waste to Landfill".

  Få mere at vide

  Schneider Electric har indført ISO 14001-certificeringen for alle sine produktions- og logistiklokaliteter med mere end 50 medarbejdere og for store tertiære lokaliteter. Alle disse lokaliteter bidrager til miljørapportering og dermed til koncernens miljømål. ISO 14001-certificeringen bidrager til løbende udviklingstiltag og processer for at reducere de væsentligste miljøpåvirkninger fra lokaliteterne, energi, affald, flygtige organiske stoffer, vand osv.

  I 2017 blev 263 lokaliteter certificeret med ISO 14001.
  I et datacenterrum, dataløsninger, datacenterstyring.

  Økoeffektiv produktion

  Elektrisk strømdistribution, tårne med stærkstrømsledninger ved solnedgang.

  Samarbejde med vores leverandører

  Den nye 2018-2020 Schneider Sustainability Impact-erklæring indeholder følgende mål:

  • 5 points/100 stigning i den gennemsnitlige score for ISO 26000-vurderinger for vores strategiske leverandører
  • 300 leverandører modtager specifike on-site vurderinger i henhold til "Human Rights & Environment"-bevågenhed
  • 100 % af medarbejdere inden for salg, indkøb og økonomi uddannes hvert år i anti-korruption (Supplier Guide Book)
  • Al pap og alle paller til transportemballage fremstilles af genbrugspapir eller certificerede kilder inden 2020
  • 10 % CO2-udledning ved transport

  Se mere

  Alternativ standard tekst

  Vores vigtigste initiativer

  "Socialt, miljømæssigt og etisk ansvar for vores opadgående forsyning har været et af vores vigtigste initiativer. I løbet af de seneste år har vi stået for initiativer, som f.eks. ISO 26000 og sporing af konfliktmineraler samt bidraget til Green Premium TM og compliance med farligt materiale."

  DK Singh, Chief Purchasing Officer, Schneider Electric.

  Højdepunkter i 2017 for forsyningskæder

  • 358 revisioner på on-site-lokationer, som omfattede kriterier for bæredygtighed
  • 10,3 % energibesparelser på vores lokationer i forhold til baseline for 2014
  • 88 % af de strategiske leverandører bestod tredjepartsvurderingen for bæredygtig udvikling for 2015-2017
  • 10 % reduktion af CO2-udledningen fra transport i perioden 2015-2017
  • 130 lokationer, der arbejder for "Towards Zero Waste to Landfill"
  • 70 % af de relevante køb er bekræftet som værende konfliktfri i henhold til bestemmelsen om konfliktmineraler fra 2012