Vores varemærker

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

100 %

lande- og områdeledere, der er involveret i deres lokalsamfund

200

lokale bæredygtighedsinitiativer

Styrkelse af lokal handling

Mobilisering af individuel energi til et godt formål

Vores VolunteerIn-program, der blev oprettet i 2012, inspirerer mennesker til at give tilbage til lokalsamfund gennem mentorordninger, uddannelse og bidrag til bæredygtighedsinitiativer fra lokale partnere. Ved at støtte dem øger vi styrken i et ansvarligt medborgerskab og et bæredygtigt samfund.
Udforsk VolunteerIn-programmet

Lokale bæredygtige initiativer

CO2-emissionsbesparelse i Dubai, De Forenede Arabiske Emirater

1.400 tons CO2 sparet årligt med et nyt solcelletag til vores intelligente distributionscenter i Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.

Partnerskab med det italienske undervisningsministerium

1.000 studerende inden for energieffektivitet og industri 4.0. uddannet af Schneider Electric-frivillige.

Cirkularitet i Sverige

Cirkulært først med lanceringen af nye cirkulære forretningsmodeller, der er udviklet i Sverige.

Styrkelse af kvinder i Chile

Uddannelse af sårbare kvinder fremmes og opfordres til i alle lokale sammenslutninger i Chile.

Adgang til rene ressourcer i Canada

Adgang til rent vand, energi og effektive boliger for oprindelige samfund i Canada.

Ligestilling i Indien

Fremmer ligestilling i Indien for 24.000 studerende ved at strømforsyne 100 skoler uden kønsopdeling med solenergi.

Cirkularitet i Frankrig

Fremmer cirkularitet i Frankrig ved at udvide vores interne butikskatalog med 150 cirkulære produktreferencer.

E-mobilitet i Norge

Fremskyndelse af e-mobilitet i Norge, så hele vores bilflåde kan blive 100 % elektrisk inden 2023.

Nyt liv til elektriske produkter i Spanien

Elektriske produkter i Spanien får nyt liv med et onlinemarked og forbedrede elektriske installationer til trængende familier.

Handlingsplaner for forsoning i Australien

Vi understøtter forsoning i Australien ved at femdoble vores forbrug hos leverandører ejet af den oprindelige befolkning.

Solcellelamper til fransktalende Afrika og øer

Skolerne får fotovoltaik med enheder installeret til opladning af solcellelamper i fransktalende Afrika og øer.

Opgradering af energiuddannelse i Myanmar

Vi opgraderer energiuddannelse med etableringen af erhvervsuddannelsesfaciliteter i Myanmar.

Mere sikker adgang til elektricitet i Brasilien

Mere sikker adgang til elektricitet i Brasilien for underprivilegerede husstande.

Støtte til Indien med COVID-19-nødhjælp

Vi støtter Indien med nødhjælp fra 6.530 bidragydere via Schneider Electric Foundation.

Energieffektivitet på et symbolsk museum i Grækenland

Demonstration af energieffektivitet på et symbolsk museum i Grækenland for at øge den lokale bevidsthed om bæredygtighed.

Vores lokale forpligtelser bidrager til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

I overensstemmelse med vores mål om at bygge bro mellem fremskridt og bæredygtighed støtter vores bæredygtige initiativer FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Mere om vores lokale engagement

Schneider Electrics Foundation

Sådan styrker vi ungdommen med energien fra vores aktive netværk af frivillige og lokale partnere.

Bæredygtighedsrapporter

Få adgang til resultater og rapporter for Schneider Sustainability Impact samlet på ét sted.

Mangfoldighed, lighed og inklusion

Mere om vores kultur, værdier og politikker for mangfoldighed og inklusion på arbejdspladsen

Hvordan kan lokale bæredygtige initiativer skabe en positiv indvirkning på det lokale miljø? 

Schneider Electric viser vejen til at styrke lokalsamfund ved at fremme lokale bæredygtige initiativer og sætte partnere i stand til at fremskynde mål for CO2-reduktion lokalt gennem digital omstilling og uddannelse. Som en af verdens mest bæredygtige virksomheder og førende inden for digital omstilling af energistyring og automatisering er Schneider Electric forpligtet til at samarbejde med landebaserede bæredygtige initiativer for at forstærke vores lokale påvirkning og styrken i et bæredygtigt samfund. Se vores lokale forpligtelser, der fokuserer på bæredygtige initiativer for miljøet, CO2-neutralitet og inklusion på lokalt niveau. Oplev vores VolunteerIn-platform, der mobiliserer aktivt frivilligt arbejde og deltagelse i samfundsmæssigt engagement, styrker social integration og dybere solidaritet med initiativer, der tages af lokale partnere. Vi hjælper vores lokale partnere med at finde vedvarende og innovative løsninger, herunder solenergiløsninger til reduceret CO2-udledning, adgang til rene ressourcer, hurtig e-mobilitet og online-marketingmuligheder for elektriske produkter. Vi dedikerer også ressourcer til at tilbyde uddannelse i energieffektivitet til lokale studerende og fremme cirkularitet, styrkelse af kvinders position og lighed for bæredygtig udvikling på lokalt plan. Oplev vores unikke multi-hub-konfiguration, der decentraliserer beslutningsprocesserne til gavn for det lokale miljø og ikke binder talent til lokationer efter funktioner. Denne model hjælper dig med at udforske globale åbninger og træne dig til at arbejde med forskellige kulturer og tidszoner, så du fremmer mangfoldighed og lighed. Schneider Electric, den mest lokale af de globale virksomheder, sigter mod at udnytte mangfoldighed og innovation for at fremme lokale bæredygtige initiativer, der gør enkeltpersoner og partnere i stand til at gøre bæredygtighed til virkelighed for alle.