Vores varemærker

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

50 %

kvinder ansat

40 %

kvinder i frontlinjeledelse

30 %

kvinder i ledelsesteams

50 millioner

mennesker med adgang til grøn elektricitet

Fremmer kønsligestilling på arbejdspladsen

Vi viser vejen med kønsligestilling

Med syv kvinder i vores forretningsudvalg er vi allerede en af de mest kønsmæssigt balancerede virksomheder. Men vi hæver hele tiden standarden for kønsligestilling på alle niveauer i organisationen ved at udjævne lønforskellene og bekæmpe fordomme samt med fleksible arbejds-/orlovspolitikker.
Lær, hvordan vi gør det

Lukning af kløften med energi

Adgang til energi er en grundlæggende menneskerettighed

Over 700 millioner mennesker lever stadig uden elektricitet, hvilket begrænser deres livskvalitet og deres muligheder for uddannelse og arbejde. Det er uacceptabelt, så vi samarbejder med mennesker og partnere på stedet om at udvikle og betjene tilpassede løsninger, der udvider adgangen til energi for at sikre udviklingen af lige muligheder.
Se vores løsninger til områder uden for elnettet

Højdepunkter for ligestilling

Anerkendelse for femte år i træk

I Bloomberg Gender-Equality Index for vores stærke engagement i at fremme og lette lige muligheder overalt.

Tilgængelige løsninger til ren energi

Sammen med Solar Impulse Foundation identificerer og fremmer vi løsninger, der kan implementeres i stor skala for at udvide adgangen til energi.

Innovation og mangfoldighed går hånd i hånd

Hør indefra, hvordan mangfoldighed i forhold til køn, etnicitet og erfaring kan give kreative og innovative resultater.

Nye metoder til nye tider

Vi har lært af pandemien, at det er af afgørende betydning, at vi tilpasser vores arbejdspolitikker, så de giver mulighed for fleksibilitet og familietid.

Elektrificering uden for elnettet er muligt

Vores cloud-baserede softwareplatform til fjernadministration kan hjælpe installatører med at oprette forbindelse til og administrere installationer uden for elnettet.

Anbefalinger til en sund arbejdsplads

Baseret på den undersøgelse, vi har udført sammen med FN om implementering af en helhedsorienteret, kønsafbalanceret tilgang.

Ingen skal efterlades

I krise- og nødsituationer samarbejder vi med NGO'er som f.eks. FN's Højkommissariat for Flygtninge om løsninger til energiadgang, der er tilpasset deres behov.

Belønning for dygtighed

Sådan udtænker vi vores belønningspraksis: lige løn for lige arbejde og rimelig differentiering af medarbejdernes indsats og adfærd.

Vores forpligtelser til ligebehandling bidrager til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

I overensstemmelse med vores mål om at bygge bro mellem fremskridt og bæredygtighed støtter vores bæredygtige initiativer FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Mere om vores engagement i ligestilling

Mangfoldighed, lighed og inklusion

Mere om vores kultur, værdier og politikker for mangfoldighed og inklusion på arbejdspladsen

Karrierer hos Schneider Electric

Se dine nyeste muligheder, og opbyg din karriere hos os.

Bæredygtighedsrapporter

Få adgang til resultater og rapporter for Schneider Sustainability Impact samlet på ét sted.

Hvordan kan lige muligheder på arbejdspladsen og retfærdig adgang til energi i lokalsamfund skabe bæredygtig udvikling? 

Schneider Electrics mål er at skabe lige muligheder på arbejdspladsen i et inkluderende miljø, hvor mangfoldighed og inklusion i virksomheden værdisættes, og samtidig give alle lokalsamfund lige adgang til energi for at gøre bæredygtighed til en global og lokal realitet. Som en af verdens mest mangfoldige, inkluderende og retfærdige virksomheder tror Schneider Electric på at fremme mangfoldighed, læring, opkvalificering og udvikling for sine medarbejdere internt og levere energiadgang til alle eksternt med henblik på at håndtere klimaforandringer. Gå på opdagelse i vores charter om engagement i ligestilling, der fokuserer på balance mellem kønnene med initiativer om kvinder, til at ansætte og uddanne dem til lederskab og lederroller i frontlinjen. Det fremhæver også vores bestræbelser på at bekæmpe klimaforandringer og social ulighed gennem adgang til grøn elektricitet for alle. Vi tager førertrøjen ved at bekæmpe den kønsbestemte lønkløft og ubevidst partiskhed og ved at fremme inkluderende og fleksible arbejdspolitikker, der gør livet og karriereudvikling for vores medarbejdere nemmere. Vi er fast besluttet på at sikre retfærdige levevilkår og forventer anstændige arbejdsstandarder fra vores partnere i forsyningskæden. Vores er en virksomhed, der arbejder for mennesker, og som dyrker forskelle og skaber en åben kultur med respekt, hvor alle er lige, unikke og sikret at kunne føle sig bedst muligt tilpas. Se vores løsninger til områder uden for elnettet med grøn og pålidelig elektricitet, hvor vi arbejder med vores medarbejdere og partnere for at give lokalsamfund over hele verden adgang til kommercielt pålidelig, sikker, effektiv og bæredygtig energi for lige udvikling. Schneider Electric har til hensigt at forbedre menneskers liv overalt i verden ved at udvikle bæredygtige energiløsninger og udvide deres støtte til en inkluderende kultur med lige muligheder på arbejdspladsen. Vi mener, at alle former for mangfoldighed giver virksomheden reel værdi og indflydelse på økosystemet, da forskellige køn, etnisk tilhørsforhold og erfaringer kan skabe kreative og innovative resultater.