Naši brendovi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.
man wearing glasses analyzing pie chart on pc

Pretvorite podatke u ključne indikatore učinka

Ne dozvolite da vas količina podataka koju imate zaokupi i skrene vas sa puta ka dugoročnim ciljevima.

engineers working at size

Pronađite vrednost u podacima o energiji

Saznajte kako da prevaziđete složenost tržišta i da pronađete vrednost u podacima o energiji kako biste ostvarili veću efikasnost i održivost.

Vaš eksternalizovani, nepristrasni tim za podatke

Prikupljanje faktura
Naš tim za upravljanje računima za komunalne usluge obrađuje više od 39 miliona računa za komunalne usluge u ime naših klijenata. Naši stručnjaci prikupljaju i dodaju informacije o računima u Resource Advisor (Savetnik o resursima) kao biste imali evidenciju o svim korporativnim podacima, kao što su oni o potrošnji energije, vode i otpadu.

Testiranje odstupanja
Naši patentirani algoritmi i statistički testovi identifikuju greške pri naplati i netačne podatke. Označavamo prilike za uštedu na energiji i garantujemo tačnost podataka.

Ponovno obračunavanje faktura
Dobavljači često prave greške na fakturama, naročito u vezi sa specijalno dogovorenim ugovorima i ugovorima kojima se posebno upravlja. Izračunavamo očekivane troškove na osnovu cena iz ugovora/tarifa i dogovorenih pozicija, pa ih poredimo sa troškovima iz faktura da bismo identifikovali i popravljali greške.

Podrška za plaćanje
Preusmeravajte fakture sa odredišnih adresa na naše stručnjake kako biste garantovali kompletan skup podataka.

Pokretanje/prekidanje usluga
Direktno sarađujemo sa dobavljačima komunalnih usluga kako bismo garantovali pokretanje i prekidanje usluga kada dođe do promena lokacije. Uspostavljamo kontrolisani proces za obaveštavanje i upravljanje promenama sa vašim timom; to uključuje obradu potrebne dokumentacije, upravljanje depozitima i pripremu izveštaja o aktivnostima.

Usluge povezivanje podataka o energiji
Naši stručnjaci procenjuju vaše potrebe u vezi sa podacima i daju preporuke u vezi sa strategijom direktnog prikupljanja podataka od dobavljača komunalnih usluga, infrastrukture za merenje i postojećeg softvera, kao što su sistemi za upravljanje gradnjom i energijom.

Daljinska analitika i optimizacija 
Najveći izazovi u vezi sa upravljanjem energijom povezani su sa podacima - ima ih previše, premalo ili nisu uskladišteni na jednom mestu. Naš tim udaljenih stručnjaka prikuplja i analizira podatke sa svih vaših lokacija i primenjuje ih na optimizovanje učinka i maksimalno povećavanje uštede.

Predstavljamo vam naš globalni tim za podatke

Članovi našeg tima opisuju kako upravljaju podacima, fakturama i otkrivaju uštede na energiji na osnovu podataka iz našeg softvera za izveštavanje o energiji.

Eliminišite konfuziju u vezi sa podacima o održivosti i nabavci energije

  • Razvijte strategiju prikupljanja podataka zasnovanu na aktuelnom i budućem stanju vašeg poslovanja.
  • Iskoristite postojeće podatke i hardver za pristup podacima u realnom vremenu.
  • Upravljajte složenošću široke integracije podataka iz mnoštva izvora, sa lokacija i od učesnika.
  • Omogućite makro i mikro analizu uz precizne podatke na nivou preduzeća.

Pretvorite podatke o energiji u delovanje

Otkrijte 4 najbolja saveta koji će vam pomoći da iskoristite nove prilike za uštedu na energiji putem korporativnih podataka izveštavanja o energiji.
Dobijte četiri saveta
modern city at night

Ostvarite veći uspeh po pitanju energije i održivosti

Poslovni čovek koristi mobilni telefon u poslovnoj zgradi

Pametnija kupovina energije

Automobilski delovi u fabrici

Efikasno korišćenje energije

Podrazumevani alternativni tekst

Podsticanje rasta održivosti

Podrazumevani alternativni tekst

Vizuelizovanje podataka

Chat

Da li imate pitanja ili trebate pomoć? Tu smo da vam pomognemo!