Teknisk FAQ

Ställ en fråga

FX -Hur återställer man nätfel

Sätt nyckeln i betjäning

Tryck på den röda knappen en gång

Håll inne den gröna knappen i ca 6 sekunder tills det slutar pipa.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?