Teknisk FAQ

Ställ en fråga

FX - Utskrifter

Terminal eller logger program
Utskrifterna sker till ordinarie serviceport (USB eller RS232). Det som behövs är anslutningskabeln till FX och ett vanligt terminal program eller en logger programvara.
Vi beskriver här RS232DataLogger som finns att hämta på nätet eller bland våra programvaror.
Detta installeras på sedvanligt sätt.

Konfiguration
För att få ut utskrifter från FX måste serviceporten ställas om till skrivare, detta går att göra från menyn.
Skifta till behörighetsnivå 3 gå till menyn RS232/USB användning, vrid ratten till skrivare och tryck på till.

Förbered RS232DataLogger eller annat terminalprogram
-
starta programmet
- klicka på rätt port i ’Availabel ports’
- välj vilken fil den skall sparas till, default ”C:\Program Files (x86)\Eltima Software\RS232 Data Logger\Logs\COM?port.txt” (?=vald Comport)
- klicka i ’Append to file’, fyll på i befintlig fil
- ställ in parametrarna så de stämmer med centralen normalt ’9600,8,N,1, None’
- klicka på ’Start logging’ vald port under ’Availiabel ports’ ändras från Stopped till Started

Starta utskrift
-
Under utskrifter i FX välj spannet på de händelser som skall skrivas ut
- Starta utskriften
- När utskriften är klar, klicka på ’Stopp logging’, nu finns händelser i vald fil i textformat.

För att svenska tecken skall visas använd teckensnitt ’Terminal’ i det program som man väljer att öppna filen med.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?