Teknisk FAQ

Ställ en fråga

FX - Rensa alla frånkopplingar och centralens seende/synliga minne

Gör man en ny konfiguration där man ändrar vilka centraler som skall synas måste centralen tömmas på denna information så att den nya informationen läses in, centralen kommer ihåg vad den sett.
För att tömma flashminnet på denna information och samtliga frånkopplingar håll tillbaka knappen intryckt så länge LCD displayen blinkar när centralen startas upp, antingen vid spänningssättning eller efter att resset knappen på MC2 kortet tryckts.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?