Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Kontakta våra experter

Hur viktig är klimatriskhantering?

Att hantera klimatrisker är ett huvudområde för Schneider Electric och våra kunder. Vi jobbar med klimatriskhantering i vår egen verksamhet och våra klimatrisktjänster hjälper er att proaktivt tackla klimatrisker och förbereda er genom scenarioplanering. Vi tillhandahåller klimatrisktjänster eftersom vi inser att klimatförändringar utgör ett allt större hot mot verksamhetens resultat och ökar medvetenheten bland investerare och andra intressenter om de risker som klimatförändringar utgör för vår globala ekonomi.

Våra tjänster för klimatriskhantering är inriktade på att samarbeta med organisationer för att utföra klimatriskbedömningar, utveckla en strategi för att minska och anpassa sig efter risker och redovisa dessa risker i enlighet med detta. Våra klimatrisktjänster kompletterar vårt utbud av globala hållbarhetserbjudanden för företag, inklusive ESG-datahantering med EcoStruxure™ Resource Advisor, energihanterings- och koldioxidminskningsprogram, energieffektivitet, upphandling av förnyelsebar energi och minskat koldioxidavtryck i leveranskedjan. Företag står inför många risker från klimatförändringar. Genom att analysera fysiska risker och övergångsrisker samt utveckla en strategi för att hantera dem, kan vi med våra klimatrisktjänster hjälpa ert företag att fortsätta bedriva verksamhet i det nya klimatet.