Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Lösningar för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG)

Vårt expertteam anpassar sig efter er – möter er där ni befinner er och erbjuder lösningar som är lämpliga där och då.

Resurser

Resource Advisor

Nu kan ni ha alla era energi-, ESG- och hållbarhetsdata samlade, vilket gör visualisering, rapportering och självsäkert beslutsfattande enklare än någonsin tidigare.

Kontakta våra experter

Vad är lösningar för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG)?

Det blir allt viktigare för företag att rapportera om hållbmiljö, socialt ansvar och bolagsstyrningarhet. Kunder, anställda, investerare och externa rankningsinstitut intresserar sig alltmer för hur företag arbetar med ESG. Schneider Electric guidar företag inom ESG-lösningar med allt från datahantering, regelverk, resursrådgivning, rankningar och ramverk.

Hur fungerar det?

Vägen till hållbarhet skiljer sig från kund till kund. Vi anpassar våra lösningar efter era specifika behov efter att vi har identifierat prioriterade ESG-frågor på företags-, bransch- och intressentnivå. Detta omfattar insamling och analys av data som företaget tillhandahåller. Sedan jämför vi dem med ESG-betyg och rankningar och identifierar er förbättringspotential. Sedan kan våra kompetenta experter utveckla en ny strategi som hjälper våra kunder att förmedla mer relevant information. Våra ESG-tjänster omfattar ESG-bedömningar och gapanalyser, materialitetsbedömningar, ESG-utbyte, datahantering, efterlevnad och offentliggörande samt ESG/CSR-rapportskrivning.