Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 • Default Alternative Text
  En integrerad, fysisk infrastrukturmodul med kraft till din virtuella miljö.

  Privata moln

  En integrerad, fysisk infrastrukturmodul med kraft till din virtuella miljö.

 • Läs

  • Read more about Schneider Electric solutions

   White paper - Datacenters infrastruktur: Optimera affärsvärde

   För att kunna konkurrera i dagens snabbt föränderliga affärsvärld måste företagen förnya sitt sätt att se på värdet av investeringar i fysisk infrastruktur i datacentret. Det går inte längre att fatta adekvata affärsbeslut utifrån bara tillgänglighet och initialkostnader. För företag som vill lyckas på en föränderlig global marknad har flexibel verksamhet och låg total ägandekostnad kommit att bli lika viktiga. Läs mer
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White paper - Virtualisering och datalagring i molnet: Optimera kraft- och kylsystem

   Virtualisering, motorn bakom datalagring i molnet, kan få stora konsekvenser för datacentrets fysiska infrastruktur (DCPI). Den höga effekttäthet som virtualisering ofta leder till, kan ibland bli för mycket för det befintliga kylsystemet. Den minskade totala energiförbrukningen som brukar bli resultatet vid fysisk serverkonsolidering kan faktiskt försämra datacentrets energieffektivitet (PUE). Dynamiska laster som varierar i tid och rum kan öka risken för driftstopp om man inte förstår och tar hänsyn till kraftförsörjning och kylning på racknivå. En miljö med hög nivå av virtualisering är dessutom mera feltolerant, vilket till sist väcker frågor om hur mycket redundans som faktiskt behövs i den fysiska infrastrukturen. Dessa specifika effekter av virtualiseringen diskuteras, och dessutom presenteras ett antal möjliga lösningar och olika sätt att hantera effekterna på. Läs mer
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White paper - Standardisering och moduläritet i datacenters fysiska infrastruktur

   Det är kostsamt att inte utnyttja modulär standardisering i datacentrets fysiska infrastruktur (DCPI): onödiga utgifter, oundvikliga driftstopp och förlorade affärsmöjligheter. Standardisering och det närbesläktade konceptet modularitet innebär stora fördelar inom DCPI. Samtliga processer förenklas, från inledande planering till daglig drift, och de tre viktiga affärsvärdena med DCPI förbättras: tillgänglighet, smidighet och total ägandekostnad. Läs mer
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White paper - Praktiska alternativ för IT-verksamhet i mindre serverrum och filialer

   Små serverrum och filialkontor är ofta oorganiserade, osäkra, varma, oövervakade och trånga. De här förhållandena kan leda till driftstopp, eller i bästa fall till situationer där det är ”nära ögat” som får företagsledningens uppmärksamhet. Vi sammanfattar praktisk erfarenhet i en kort lista med effektiva metoder för att förbättra tillgängligheten i IT-verksamhet i små serverrum och kontor. I det här dokumentet visas realistiska förbättringar vad gäller kraft, kylning, rack, fysisk säkerhet, övervakning och belysning. Fokus i det här dokumentet ligger på små serverrum och filialkontor med IT-belastningar på högst 10 kW. Läs mer
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White paper - Specifikation av modulär datacenterarkitektur

   Det råder växande konsensus om att traditionella datacenter kommer att ersättas av modulära och skalbara konstruktioner. Fördelarna med modulär, utbyggbar design påstås vara minskad total ägandekostnad, ökad flexibilitet, snabbare driftsättning och förbättrad effektivitet. Däremot råder det oenighet om vad ”modulär” innebär, när och var modularitet är lämpligt och hur modularitet ska specificeras. I detta white paper skapas ett ramverk för modulär datacenterarkitektur. Vi går igenom de olika tillämpningsområdena för modularitet i datacentret – kraft, kylning och utrymmets infrastruktur – och när de olika strategierna är lämpliga och effektiva. Läs mer
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White paper - Modulära system: Utvecklingen av tillförlitlighet

   I naturen visade det sig tidigt att modulär design var fördelaktig. Det handlar bland annat om feltolerans: i ett modulärt system kan driften växlas över från moduler med fel till fungerande moduler medan reparationsarbete utförs. I datacenter ser vi exempel på framgångsrik modulär design i de nya feltoleranta arkitekturerna för servrar och lagringssystem. Vi fortsätter att utveckla våra datacenter och lånar gärna från naturen, och liksom i naturen måste den fysiska infrastrukturen i datacentret utvecklas med nya strategier för överlevnad, återställning och tillväxt. Läs mer
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White paper - Riskanalys av APC InfraStruxure Power System

   Med produktsortimentet APC InfraStruxure erbjuds en alternativ arkitektur till central UPS. MTechnology, Inc. använde probabilistisk riskanalys (PRA) för att utvärdera tillförlitligheten hos en InfraStruxure UPS och PDU på 40 kW med statisk bypass. Beräkningarna tog hänsyn till prestanda hos InfraStruxure under både ideala och verkliga förhållanden. I studien jämfördes även prestanda för InfraStruxure-arkitekturen med prestanda för en central UPS som drev en hypotetisk driftkritisk belastning på 500 kW i ett datacenter. Resultaten visade att InfraStruxure-arkitekturen var mycket mindre benägen att drabbas av fel oavsett datacentrets belastning, och något mindre benägen att drabbas vid fel i en enskild IT-enhet. I det här dokumentet sammanfattas de viktigaste fynden i MTechnologys kvantitativa riskanalys. Betydelsen för anläggningschefer och konstruktörer diskuteras också. Läs mer
 • Lär

  Avvägningsverktyg


  Webbaserade program med användarvänliga gränssnitt som är avsedda att användas i de tidiga skedena av konceptutveckling och konstruktion av datacenter. Läs

  Bibliotek med referenskonstruktioner


  Bläddra i Schneider Electrics bibliotek med referenskonstruktioner, där du kan titta på, jämföra och välja den konstruktion som passar dina datacenterbehov. Läs

  Mikrodatacenter: Ett datacenter med innovativ design och drift


  I den här bloggen diskuteras partnerskapet mellan DartPoints och Schneider Electric kring att skapa den unika DartPoints Private Colo. Läs

  Betyder sammanslagen IT-infrastruktur att vi rör oss frammåt på den prefabricerade banan?


  Sammanslagen infrastruktur handlar framförallt om hastighet, effektivitet och flexibilitet och att hålla IT-avdelningen i linje med verksamheten. Det är upp till oss att se till att det sker genom att göra det enkelt att välja, beställa, driftsätta och underhålla våra lösningar. Prefabricerade lösningar är ett sätt att nå det målet. Läs

  Är mikrodatacentren den motor som behövs för att driva Internet of Things?


  Data genereras av allt från läskautomater till de 20–30 miljarder andra enheter som är på väg ut på marknaden (många av dem kroppsnära teknik). Den här stora datamängden kommer att behöva behandlas och analyseras i realtid. Alla enheter på Internet of Things ansluts till ett stort centraliserat datacenter som ger information om status, plats, funktion med mera. Läs vår blogg om du vill veta mer. Läs

  Vad är kompromisserna med sammanslagen infrastructure?


  Med lösningar som FlexPod och FlexPod Express lämnar Schneider Electric färdigmonterade och provade maskinvarupaket som inte behöver provas igen, eftersom det har gjorts innan leverans till kund. Det undanröjer bördan att förbereda maskinvaran för driftsättning. Läs det här blogginlägget om du vill veta mer. Läs

  Cisco, Schneider Electric och möjligheterna med konvergerad infrastruktur


  I det här blogginlägget berättas om hur Cisco såg hur samarbetet med Schneider Electric gav mervärde för IT-, nätverks- och datacenterkunder. Läs

  Videovisning av NetShelter CX, som tydliggör fördelarna med ett ”serverrum i en låda”


  Det här blogginlägget innehåller en video med en virtuell visning av NetShelter CX. Läs

  Små skåp innebär stora fördelar för lokaler utan särskilt avsedda IT-utrymmen


  Netshelter CX fyller ett växande behov. Det är avsett att rymma IT- och nätverksutrustning som måste placeras i ett relativt litet utrymme, till exempel en kontorsmiljö där det inte finns något särskilt rum för sådan utrustning. Mer information finns i det här blogginlägget. Läs
 • Titta

  • Hur kan företagen bli mer energieffektiva med FlexPod och FlexPod Express?

   David O’Comin på Schneider Electric förklarar vilka fördelar FlexPod Express och FlexPod med Schneider Express ger kunderna när det gäller förbättrad energieffektivitet och energistyrning.
  • Serverrummet NetShelter CX levereras innan du hinner blinka

   Hur enkelt är det att driftsätta ett serverrum? Själva leveransen tar i alla fall inte lång tid. I den här korta filmen kan du se hur snabbt och lätt det är att leverera NetShelter CX, serverrummet i en låda.
  • Hur ökar Schneider Electric värdet för FlexPod och FlexPod Express?

   David O’Coimin på Schneider Electric förklarar vilket mervärde Schneider Electrics ger kunder med FlexPod- och FlexPod Express-lösningar, med vilka man tagit två starka produkter och förstärkt dem ytterligare, för sina kunder.
  • Flexpod, paketerat med Schneider Electric

   Vi på Schneider Electric har tagit både FlexPod- och FlexPod Express-lösningarna och försett dem med de rätta och mest värdeskapande tilläggskomponenterna, vilket gör att det blir enklare att få dem på plats i sina rätta miljöer, ökar försäljningsvärdet och skyddar slutanvändarnas investering.
  • Världens minsta serverrum, NetShelter CX

   NetShelter CX är mycket mer än det ser ut för ögat: en flexibel skåplösning med ett säkert, ljudisolerat serverrum i en låda som passar i öppna kontorsmiljöer. Med CX slipper du använda stora, dyra nätverksskåp eller serverrum i kontorsmiljön.