Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Riešenia a výhody

Náš integrovaný riadiaci systém pre automatizáciu ťažby, nerastov a spracovania kovov okrem bezproblémovej integrácie a transparentnosti medzi prevádzkami v jednoduchom prostredí poskytuje flexibilitu pre inžinierstvo, prevádzku a údržbu. 

Naše rozšíriteľné systémy na automatizáciu procesov intergrujú výkon a riadenie za účelom splnenia cieľov v oblasti výroby, prevádzky a kvality.

 • Pokročilé ethernetové distribuované architektúry schopné spravovať komplexné prístrojové siete a aplikácie poháňané motorom
 • Jedno prostredie pre projektovanie, prevádzku a údržbu zariadenia
 • Procesne a objektovo orientované; aplikácia sleduje skutočné usporiadanie bane
 • Špecializovaná objektová knižnica pre ťažobné operácie, v baníctve, pri ťažbe minerálov a spracovaní kovov
 • Zjednodušenie a štandardizácia s cieľom znížiť náklady na technickú prípravu
 • Zlepšenie prevádzky a viditeľnosti zariadenia
 • Jednoduchá údržba, úprava, zlepšenie a rozšírenie

EcoStruxure Process Expert

EcoStruxure Process Expert využíva silu priemyselného internetu vecí (IIoT), aby váš závod preniesol do budúcnosti. Je to jediný automatizačný systém na projektovanie, prevádzku a údržbu celej infraštruktúry pre udržateľný, produktívny a trhovo pružný závod.

Nájdite produkty a riešenia

 

PLC, PAC a špeciálne kontroléry

 

EcoStruxure ™ Control Expert

Zdroje napájania, ochrana pred výpadkami napájania a transformátory

Produkty riadenia v priemysle

Riešenia a výhody

Pri optimalizácii procesu sa na základe dát o procese a hospodárení získaných v reálnom čase určia nastavené body, ktoré zaistia maximálny prevádzkový profit a zároveň splnenie všetkých regulačných požiadaviek, udržateľnosť výkonu závodu a vyššiu návratnosť investícií. Proces sa posúva bližšie k jeho aktívnym obmedzeniam, čím sa znižuje variabilita procesu v špecifických procesoch spracovania kovov a nerastov, ako je chladenie pecí alebo optimalizácia mlynov.
 • Stabilizácia a zvýšenie kvality produktov, zníženie variability
 • Maximalizujte rýchlosť výroby a využitie zariadení
 • Znížte spotrebu energie, vody a chemických látok
 • Majte prehľad o prevádzke závodu a podniku v reálnom čase
 • Získavajte, zhromažďujte a transformujte dáta na prehľadné informácie
 • Rýchlejšia a stabilnejšia zmena kvality
 • Podpora rozhodovania operátorov

Quzhai Cement, Čína

Naše riešenie pre optimalizáciu výroby cementu pomáha výrobcom cementu monitorovať, kontrolovať a identifikovať neefektívnosť procesov, a tým zlepšovať energetickú účinnosť závodu. Pozrite si riešenie v cementárni Quzhai Cement v Číne a spätnú väzbu zákazníkov na jeho prínos pre ich podnikanie.
Predvolený Alternatívny Text

SimSci APC

Predvolený Alternatívny Text

SimSci DYNSIM

 

AVEVA™ Plant SCADA

 

PowerLogic PM5000

 

PLC, PAC kontroléry

Riešenia a výhody

Dynamická simulácia je komplexný počítačový simulátor procesov, ktorý pomáha používateľom prekonávať problémy spojené s navrhovaním a prevádzkou moderných spracovateľských závodov bezpečným a ziskovým spôsobom. Dynamická simulácia pomáha pri navrhovaní procesov, kontrole ovládačov a navrhovaní riadiacich systémov, čím zlepšuje výnosy a znižuje kapitálové investície, zatiaľ čo simulátor na školenie operátorov prispieva k bezpečnejšej prevádzke a zlepšuje výkon a produktivitu.
 • Schvaľujte navrhovanie procesov a šetrite čas potrebný na projektovanie a uvedenie do prevádzky 
 • Overte riadiace systémy pred prechodom do režimu online a predchádzajte nákladným chybám 
 • Škoľte operátorov v prostredí pripomínajúcom továreň 
 • Zjednodušte prenos vedomostí

Nájdite produkty a riešenia

Predvolený Alternatívny Text

Dynamická simulácia procesov

Riešenia a výhody

Školiaci systém virtuálnej reality (OTS) poskytuje vysoko verné prostredie virtuálnej reality, ktoré napodobňuje skutočný závod a poskytuje realistické vzdelávacie prostredie na školenie personálu.

Môžete ho využiť na školenia v oblasti procesov, oboznámenie operátorov s ich činnosťou, školenia týkajúce sa zodpovednosti v oblasti bezpečnosti, zaznamenávanie vedomostí alebo plánovanie údržby a zlepšovanie celkovej prevádzky a bezpečnosti v továrni.

 • Podporuje zaznamenávanie vedomostí a prenos osvedčených postupov 
 • Zvyšuje efektivitu operátorov a terénnych pracovníkov 
 • Redukuje nákladné chyby, ktorým je možné predchádzať 
 • Pomáha predchádzať zbytočnej údržbe a opravám

Nájdite produkty a riešenia

Predvolený Alternatívny Text

Imerzné školenie operátorov s využitím virtuálnej reality

Prosperujte v digitálnej ére vďaka riešeniu EcoStruxur

Zistite, ako spoločnosť Schneider Electric stojí v čele nového sveta energetiky vďaka pripojeným produktom, riadeniu dátových prenosov, aplikáciám, analytike a službám.
Zistite, ako na to

Potrebujete pomoc?

Začnite tu!

Nájdite odpovede hneď teraz. Vyhľadajte riešenie sami alebo sa spojte s niektorým z našich odborníkov.

Kontaktovať podporu

Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov, ktorý vám poskytne viac informácií o technickej podpore, pomoc pri reklamáciách a oveľa viac.

Kde kúpiť?

Jednoducho nájdite najbližšieho distribútora Schneider Electric vo vašej lokalite.

 opens in new Window

Prehľadávať FAQ

Získajte odpovede, ktoré potrebujete, prehľadávaním najčastejšie kladených otázok súvisiacich s témou.

 opens in new Window

Chat

Máte otázky alebo potrebujete pomoc? Sme tu, aby sme vám pomohli!

Ako môžu ťažobné spoločnosti optimalizovať svoje spracovateľské a rafinérske činnosti, aby boli nákladovo a energeticky efektívnejšie?

Schneider Electric pomáha globálnemu ťažobnému priemyslu, priemyslu spracovania nerastných surovín a kovov a rafinérskemu priemyslu urýchliť digitálnu transformáciu poskytovaním nových, inteligentných, nákladovo efektívnych a ľahko použiteľných optimalizačných riešení a riešení pre pokročilé riadenie procesov, ktoré znižujú environmentálne riziká a zvyšujú ziskovosť.

Ako líder v oblasti priemyselných technológií s našimi odbornými znalosťami v oblasti IIoT vám môžeme pomôcť priniesť inovácie na každú úroveň vašej vysoko komplexnej ťažby, spracovania nerastných surovín a kovov a rafinácie prostredníctvom prepojených produktov, hraničného riadenia a analytiky a služieb.

Naše škálovateľné systémy automatizácie procesov integrujú napájanie a riadenie s cieľom zabezpečiť konzistentný, vysokokvalitný výstup a znížiť spotrebu energie.

EcoStruxure Process Expert, náš jednotný automatizačný systém s podporou IIoT, pomáha udržateľne a produktívne poskytovať inovácie pre viaceré procesy a stroje v spracovateľských a rafinérskych závodoch budúcnosti.

Naše riešenia riadenia procesov poskytujú jednoduchú a bezproblémovú integráciu automatizácie ťažby, spracovania nerastných surovín a kovov, okrem toho poskytujú flexibilitu pre inžinierstvo, prevádzku a údržbu.

Výrobcom cementu, ktorí sa snažia o zefektívnenie výroby a spotreby energie, pomáha naše riešenie optimalizácie výroby cementu dosiahnuť konzistentnú, vysokokvalitnú produkciu a znížiť spotrebu energie.

Optimalizácia procesov v špecifických procesoch spracovania kovov a nerastných surovín využíva prehľad v reálnom čase a ekonomické údaje na zabezpečenie maximálneho prevádzkového zisku pri súčasnom splnení všetkých regulačných požiadaviek, dosiahnutí udržateľného výkonu zariadenia a zvýšení návratnosti investícií.

Dynamická simulácia, komplexný počítačový simulátor procesov, pomáha pri návrhu procesov, kontrole riadenia a návrhu riadiacich systémov.

Systém školenia operátorov školí operátorov a pracovníkov v teréne v interaktívnom prostredí virtuálnej reality a uľahčuje prenos znalostí.