{}

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"ค้นหาตามคำสำคัญหรือถามคำถาม","searchBtn":"ค้นหา","error":"โปรดใส่คำสำคัญที่จะค้นหา"}}

Can more than one Interface Expander (part number AP9607) be used in one configuration?


Issue

Can more than one Interface Expander be used in one configuration?


Product Line
  • UPS Device Management
    • Interface Expander - AP9607/AP9607B


Environment
  • All serial numbers
  • Installing multiple SmartSlot accessories
  • Supported UPS applications

Cause

A user may need multiple interface expanders in one UPS to provide additional simple signalling ports to attached devices.


Environment

Multiple Interface Expanders can be used in the same configuration seated within a Triple Chassis (AP9604/AP9604BLK). The dip switches on both the Interface Expander cards must match. Otherwise, the timer settings will override the confirm mode settings.

Also, if more than (2) Interface Expander cards are installed to one Triple Chassis, you must supply power to the Triple Chassis. The power required for the Triple Chassis is 24VDC. APC sells a DC power adapter that may be used, AP9505.

มีประโยชน์หรือไม่

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม