คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

การทดสอบความเป็นฉนวน (Insulation Test) ของตู้ MDB กับชุดเบรกเกอร์ของชไนเดอร์อีเล็คทริคส์

สำหรับการทดสอบความเป็นฉนวน (Insulation Test) ของตู้ MDB มีค่าทดสอบกับชุดเบรกเกอร์ของชไนเดอร์
อีเล็คทริคส์ ตามมาตรฐาน IEC 61439-1

มาตรฐาน IEC 61439-1 มีการทดสอบความเป็นฉนวนอย่างน้อย 1 วินาทีตามชุดเบรกเกอร์ของชไนเดอร์อีเล็คทริคส์ ดังนี้
ค่าอินพุท (VDC/VAC) ชุดเบรกเกอร์ชไนเดอร์อีเล็คทริคส์
1000 บัสบาร์หลักของ Masterpact NW08 ถึง MW63
750 Compact NSX
500 Acti9
 
 
ผลทดสอบความเป็นฉนวนต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 1MΩ
 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?