{}

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"ค้นหาตามคำสำคัญหรือถามคำถาม","searchBtn":"ค้นหา","error":"โปรดใส่คำสำคัญที่จะค้นหา"}}

การทดสอบความเป็นฉนวน (Insulation Test) ของตู้ MDB กับชุดเบรกเกอร์ของชไนเดอร์อีเล็คทริคส์

สำหรับการทดสอบความเป็นฉนวน (Insulation Test) ของตู้ MDB มีค่าทดสอบกับชุดเบรกเกอร์ของชไนเดอร์
อีเล็คทริคส์ ตามมาตรฐาน IEC 61439-1

มาตรฐาน IEC 61439-1 มีการทดสอบความเป็นฉนวนอย่างน้อย 1 วินาทีตามชุดเบรกเกอร์ของชไนเดอร์อีเล็คทริคส์ ดังนี้
ค่าอินพุท (VDC/VAC)ชุดเบรกเกอร์ชไนเดอร์อีเล็คทริคส์
1000บัสบาร์หลักของ Masterpact NW08 ถึง MW63
750Compact NSX
500Acti9

ผลทดสอบความเป็นฉนวนต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 1MΩ

มีประโยชน์หรือไม่

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
ComPact NSX
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
ComPact NSX