{}

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"ค้นหาตามคำสำคัญหรือถามคำถาม","searchBtn":"ค้นหา","error":"โปรดใส่คำสำคัญที่จะค้นหา"}}

RXM ปลั๊กอินรีเลย์ รุ่นประหยัดกับประสิทธิภาพสูง มีความแตกต่างกันอย่างไร

RXM ปลั๊กอินรีเลย์ประสิทธิภาพสูง สามารถทนกระแสสูงสุดได้ถึง 12 แอมป์ มีปุ่มสำหรับทดสอบและตั้งสถานะการทำงานทางกล และมีรุ่นพิเศษสำหรับสัญญาณระดับต่ำ (low level signal)
มีประโยชน์หรือไม่

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม