{}

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"ค้นหาตามคำสำคัญหรือถามคำถาม","searchBtn":"ค้นหา","error":"โปรดใส่คำสำคัญที่จะค้นหา"}}

How to take a Control Expert Floating license offline.

Issue
How to take a Control Expert Floating license offline.

Product Line
Control Expert

Environment
Windows 10

Resolution
The following steps can be used to take the 'Control Expert' floating license offline.

  • Open the 'Floating License Manager'.
  • Open the FlexNet License Adminsitrator'.


  • Click on OK  • Click on Activatable (If the ActivationID already activated, the icon will be greyed out but still selectable.).
  • Click on Fullfillments
:  • Locate the Vender Product string and version.  • Enter the product name and version into the License Manager.
  • Enter the duration.
  • Click on the 'Take offline' button.
มีประโยชน์หรือไม่

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม