แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

EVlink Pro AC

Highly reliable and smart charging station for an increased efficiency and sustainability

EVlink AC charger 3rd generation provides highly reliable, flexible, and sustainable smart charging with reinforced safety to maximize uptime, ensuring a seamless user experience for drivers and installers for semi-public parking facilities in commercial and industrial buildings, corporate EV fleets and apartment complexes. Easy and secure to install, operate, monitor, and maintain through digital capabilities and reinforced safety.
EVlink Pro AC Schneider Electric Highly reliable and smart charging station for an increased efficiency and sustainability