แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

APC Replacement Battery Cartridge, VRLA, 7Ah, 12V DC, 2-year warranty

APCRBCV210

7Ah 12Vdc replaceable battery for tower Easy UPS
Brand new battery shipped from strictly managed warehouse
Peace of mind with 2-year warranty and UPS safety certifications
Supports APC-authorized recycling for earth-friendly disposal
ประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเพิ่มเติม
ยั่งยืนตามการออกแบบ
ความโปร่งใสความโปร่งใส
RoHS/REAChRoHS/REACh
arrow2_down

ความยั่งยืน
Green Premium™

ฉลาก Green PremiumTM เป็นความมุ่งมั่นของSchneider Electricในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด Green Premium ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบล่าสุด ความโปร่งใสต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตภัณฑ์หมุนเวียนและ CO2 ต่ำ
คู่มือการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์เป็นเอกสารวิจัยที่ช่วยชี้แจงมาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อมทั่วโลกและวิธีการตีความการประกาศด้านสิ่งแวดล้อม
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Green Premium
แนวทางในการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์