Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

 • Default Alternative Text

  Частни облачни системи

  Интегрирана физическа инфраструктура изгражда Вашата виртуална среда.

 • Прочетете

  • Read more about Schneider Electric solutions

   Бяла книга #117
   Инженерна инфраструктура на център за данни: Оптимизиране на разходите за бизнеса

   За да останат конкурентни в днешния бързоразвиващ се свят на бизнеса, компаниите трябва да актуализират начина, по който те разглеждат стойността на инвестициите си във физическата инфраструктура на център за данни (DCPI). Готовността за доставка и ясните предварителните разходи вече не са достатъчни, за да се вземат адекватни бизнес решения. Гъвкавостта или търговската приспособимост, както и ниските общи разходи за собственост, вече са еднакво важни за компаниите, които искат да постигнат успех на променящия се глобален пазар. Прочетете бяла книга # 117
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Бяла книга #118
   Виртуализация и Изчислителен облак (ИО)/ (Cloud Computing): Оптимизираното захранване, охлаждане и управление увеличават ползите

   IT виртуализацията, водещата сила отвъд изчислителния облак, може да доведе до съществени последици на физическата инфраструктура на центъра за данни (DCPI). По-високите стойности на отделената от оборудването топлинна енергия, съсредоточени на единица площ, често могат да доведат до предизвикателства спрямо капацитета за охлаждане на съществуваща система. Намалената обща консумация на енергия, която обикновено възниква от физическата консолидация на сървъра, може да влоши ефективността на енергийното потребление (PUE) на центъра за данни. Динамичните натоварвания, които варират по отношение на време и място, могат да повишат риска от време за принудително спиране, ако състоянието на захранването и охлаждането на ниво ракове не бъдат отчетени и взети предвид. В заключение, естеството на среда с голяма степен на виртуализация, която е с висока устойчивост към повреди, може да повдигне въпроси относно равнището на резервираност, която се изисква от физическата инфраструктура. Обсъждането на тези конкретни ефекти от виртуализацията предлага възможни решения или методи за справяне с тях. Прочетете бяла книга # 118
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Бяла книга #116
   Стандартизация и модулност във физическата инфраструктура на център за данни

   Невъзприемането на модулна стандартизация като стратегия при проектирането на физическата инфраструктура на център за данни (DCPI), излиза скъпо във всяко едно отношение: излишни разходи; време за престой, което може да се избегне и пропуснати търговски ползи. Стандартизацията и свързаната пряко с нея модулност на системите създават голям брой предимства във физическата инфраструктура на център за данни (DCPI). Те оптимизират и опростяват всеки процес от началното планиране до ежедневната експлоатация, като оказват значително позитивно въздействие върху всеки един от трите основни компонента на стойността на DCPI - наличност, гъвкавост и обща стойност на инвестицията. Прочетете бяла книга # 116
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Бяла книга #174
   Практически дейности за използване на IT оборудване в малки сървърни помещения и офисни клонове

   Малките сървърни помещения и офисните клонове обикновено са неорганизирани, несигурни, горещи, ненаблюдавани и ограничени откъм пространство. Тези условия могат да доведат до временни прекъсвания или най-малкото до висок риск от това, което отвлича вниманието на ръководството. Практическият опит с този род проблеми ни дава кратък набор от ефективни методи за подобрение на възможностите на IT процесите в малки сървърни помещения и офисни клонове. Този доклад разглежда направените реални подобрения по отношение на захранването, охлаждането, раковете, физическата сигурност, мониторинга и осветлението. Фокусът на този доклад е върху малки сървърни помещения и офисни клонове с IT натоварване до 10 kW. Прочетете бяла книга # 174
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Бяла книга #160
   Спецификация на архитектурата на център за данни с модулна система

   Има растящо единодушие по въпроса, че конвенционалният, широко приет начин на проектиране на център за данни ще бъде заместен от проектиране на модулни центрове за данни с възможност за надграждане. Намалените общи разходи за инвестиция, повишената гъвкавост, редуцираното време за въвеждане в експлоатация и подобрена ефикасност са измежду утвърдените предимства на модулните мащабируеми проекти. Терминът „модулен”, кога и къде надграждането (модулността) е подходящо, и как да се специфицира модулност, все още са зле дефинирани. Този доклад създава рамка за архитектурата на модулен център за данни и описва различните начини, по които модулността може да бъде внедрена при захранването, охлаждането и пространствената инфраструктура на център за данни и обяснява кога различни подходи са подходящи и ефективни. Прочетете бяла книга # 160
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Бяла книга #76
   Модулни системи: Еволюция при надеждността

   Практиката бързо доказва, че комплексните, модулни решения са онези, които оцеляват и се развиват. Важен принос за този успех дава предимството на надежност в критични ситуации на неизправност, при които модулната система може да прехвърли процесите от неизправните модули към работоспособните модули, докато повредата бъде остранена. В центровете за данни, модулните решения вече са заели централно място в новите, устойчиви на грешки, архитектури за сървъри и системи за съхранение. Тъй като центровете за данни продължават да еволюират и да заимстват подробни планове, физическата инфраструктура на центъра за данни (DCPI) трябва също да се развива, така че да подпомага съвременните стратегии за оцеляване, възстановяване и растеж. Прочетете бяла книга # 76
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Бяла книга #111
   Анализ на надеждността на APC InfraStruxure система за захранване

   Продуктовата линия APC InfraStruxure предлага алтернативна архитектура към централната UPS система. MTechnology, Inc. използва похватите на вероятностна оценка на риска (PRA), за да оцени надеждността на 40 kW InfraStruxure UPS и PDU със статичен байпас. Калкулациите отчитат работните характеристики на InfraStruxure в идеални и реални работни условия. Освен това проучването сравнява работните характеристики на InfraStruxure архитектурата с тези на централен UPS, който обслужва хипотетично критичeн товар от 500 kW в център за данни. Резултатите показват, че при архитектурата на InfraStruxure има значително по-ниска вероятност от прекъсване на всички натоварвания в центъра за данни и малко по-ниска възможност от прекъсване на който и да е компонент от IT оборудването. Този доклад обобщава основните резултати на MTechnology за количествената оценка на риска и разглежда заключенията от тях по отношение на проектантите и фасилити мениджърите. Прочетете бяла книга # 111
 • Научете

  TradeOff инструменти


  Уеб-базирани приложения с лесни за използване интерфейси, проектирани за употреба в идейна фаза на изграждане на център за данни и разработването на проекти. TradeOff инструменти

  Устройство за избор на референтно решение


  Разгледайте библиотеката на Schneider Electric с референтни решения, за да сравните и изберете оптималното решение, който изпълнява нуждите на вашия център за данни. Устройство за избор на референтно решение

  Микро-центрове за данни: Иновативен подход за проектиране и експлоатация на център за данни


  Този блог разглежда начина, по който DartPoints осъществява партньорство с Schneider Electric, за да създаде уникалния продукт DartPoints Private Colo™. Микро-центрове за данни: Иновативен подход за проектиране и експлоатация на център за данни

  Води ли конвергираната IT инфраструктура към предварително сглобени модулни системи?


  В основата на конвергираната инфраструктура стоят скоростта, ефективността и гъвкавостта... чрез което информационните технологии привличат бизнеса. От нас зависи да помогнем това да се случи, като изградим нашите решения по такъв начин, че да бъдат лесни за избор, поръчка, пускане в експлоатация и поддръжка. Предварително сглобените модулни системи са един от начините да постигнем това. Води ли конвергираната IT инфраструктура към предварително сглобени модулни системи?

  Дали микро центровете за данни са това, което ще направи възможен IoT (т.нар. Интернет на нещата)?


  Данните се генерират от всичко - като се започне от машини за кока кола и се стигне до 20-30 милиарда други устройства, които излизат на пазара (много от които се износват). Това огромно количество данни трябва да бъде обработено и анализирано в реално време. IoT (Интернетът на нещата) функционира като свързва тези дистанционни устройства с голям централизиран център за данни, който предоставя информация относно статуса, местоположението, функционалността и т.н. Прочетете нашия блог, за да научите повече. Дали микро центровете за данни са това, което ще направи възможен IoT (т.нар. Интернет на нещата)?

  Какви са компромисите при използването на конвергентна (съсредоточена) инфраструктура


  Решения като FlexPod и FlexPod Express на Schneider Electric предоставят предварително изпитана и предварително създадена хардуерна памет. Те премахват нуждата от тестове на хардуера, както обикновено се прави преди оборудването да бъде доставено на клиента. Това от своя страна забавя подготвянето на системата за пускане в експлоатация. Прочетете този блог пост, за да научите повече. Какви са компромисите при използването на конвергентна (съсредоточена) инфраструктура.

  Cisco, Schneider Electric и възможността за конвергентна инфраструктура


  Този блог пост показва как партньорството между Cisco и Schneider Electric създаде добавена стойност за клиентите на ИТ, мрежи и центрове за данни. Cisco, Schneider Electric и възможността за конвергентна инфраструктура

  Видео тур на NetShelter CX - ценността на "сървърното помещение в шкаф"


  Този блог пост съдържа видео, показващо виртуална обиколка на NetShelter CX. Видео тур на NetShelter CX - ценността на "сървърното помещение в шкаф"

  Малките шкафове осигуряват голямо предимство на места без специално отделено пространство за ИТ оборудване


  Netshelter CX удовлетворява потребност с нарастващо значение. Той е предназначен да помества ИТ и мрежово оборудване, което трябва да се разположи в малко пространство, като офис среда, където няма специално отделено пространство за такова оборудване. Прочетете този блог пост, за да научите повече. Малките шкафове осигуряват голямо предимство на места без специално отделено пространство за ИТ оборудване
 • Гледайте

  • Как FlexPod и FlexPod Express помагат на организациите да повишат своята енергийна ефективност?

   Дейвид О'Комин от Schneider Electric обяснява основните преимущества на FlexPod Express и FlexPod с Schneider Express, който е създаден да донесе на клиентите по-висока енергийна ефективност и по-големи възможности за управление.
  • Незабавна доставка на сървърно помещение NetShelter CX

   Колко просто е въвеждането в експлоатация на сървърно помещение? Вероятно срокът на доставка няма голямо значение. В това кратко видео вижте колко просто и лесно се доставя сървърното помещение в шкаф NetShelter CX.
  • Как Schneider Electric добавя стойност към FlexPod и FlexPod Express

   Дейвид O'Комин от Schneider Electric обяснява, че инфраструктурата на Schneider Electric дава на клиентите с FlexPod и FlexPod Express решения, които взимат силен продукт и го усъвършенстват още повече, в полза на клиентите.
  • Flexpod, изпълнен с Schneider Electric

   В Schneider Electric взехме FlexPod и FlexPod Express и ги оборудвахме с точните елементи за рак системи, които спомагат за бързото им позициониране в подходящите среди, повишавайки стойността на продажбата и защитавайки инвестициите на крайните потребители.
  • Най-малкото в света сървърно помещение - NetShelter CX

   NetShelter CX е предизвикателство за Вашите разбирания със своето решение за защитено, звукоизолирано сървърно помещение в малък преносим шкаф за открити офис среди. СХ елиминира необходимостта от скъпи, големи, инвазивни мрежови шкафове или сървърни помещения за офис среди.

Чатът е достъпен сега