Нашите марки

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.
An old age man talking on phone call while working on laptop

Централизирани глобални данни

Използвайте една платформа на ниво предприятие, за да насочвате своята визия за енергия и устойчивост.

person using tablet

Най-добри в класа си

Награждаваният и водещ в бранша софтуер за устойчивост превръща данните в действия.

Вашата стратегия за енергийната ефективност и устойчивост в действие

Полезна ресурсна информация
Анализиране на данните от повече от 400 потока във вашето предприятие и съхраняване на ресурсните данни за предлагането, търсенето и устойчивостта на едно място.

Отчитане, водещо към действия
Идентифициране на ключовите факти ясно, кратко и с увереност, която дава възможност за взимане на решения и вдъхновява действия по планове и проекти.

Измеримост на решенията
Нашият софтуер за управление на енергията е не само напълно регулируем за нуждите на вашата организация днес, но е и проектиран да се развива заедно с вашите сериозни предизвикателства утре където и да са по света.

Оперативна съвместимост на системата
Добавяне на решение, което да допълни, а не да замени вашата съществуваща инфраструктура и системи за управление на енергията.

Ангажиране на заинтересованите страни
Resource Advisor ви прави част от потребителска общност, за да подобрите сътрудничеството в инициативите за ресурси и проектите за енергийна ефективност в цялото си портфолио.

Усещане за сигурност
Влизайте в профила си с увереност навсякъде и по всяко време. Resource Advisor ви осигурява лесен достъп до проекти, отчети, резюмета и други без компромиси с протоколите за сигурност.

Рон Воглеведе

Глобален директор „Устойчиво развитие“, Whirlpool Corporation
"Способността да сведем всичко до цифри ни помага да осъществяваме обратна връзка с ръководството за постигания от нас напредък - това, което е измерено, бива свършено".
Научете как
a white flag with Whirlpool logo

Дон Андерсън

Главен директор „Устойчивото развитие“, Blackstone
„Пазарът е претъпкан с решения за събиране и проследяване на данни, фокусирани върху въглеродните емисии, енергията, разходите и т.н. Услугите за събиране на данни на Schneider Electric и Resource Advisor свързват модулите за прогнозни разходи за енергия с цел приоритизиране на проектите, диагностика за цялото портфолио и отчитане. В резултат на това Blackstone избра Schneider Electric за наш партньор за събиране на данни и съставяне на отчети за устойчиво развитие.“
Научете как
Two men in a storage room

Оптимизиране на снабдяването с енергия за идентифициране на грешки и управление на риска

 • Проверка и анализ на сметките за идентифициране на грешки и възможности за икономия на енергия
 • Проследяване на ефективността спрямо бюджета и промени от предишни години на корпоративно ниво сведена до нивото на обекта
 • Проследяване на дейностите по искане на предложения за снабдяване с енергия и резултатите от договорите
 • Подкрепа при разработването и изпълнението на стратегии за управление на риска при стоките
Открийте още

Идентифициране и проследяване на проекти за енергийна ефективност

 • Управление на периодичните данни за целия профил на потребление
 • Сравнете и създайте модел на съоръженията с необработени или нормализирани данни, като използвате мониторинг на енергията.
 • Задаване на аларми за проблеми или отклонение на производителността
 • Централно планиране и управление на развитието на проекти за енергийна ефективност във вашето портфолио
Научете повече

Рационализиране на отчитането на устойчивостта с един източник на истинност

 • Снемане, проследяване и отчитане на данните за устойчиво развитие на предприятието за всеки поток, от енергия, вода и отпадъци до показатели за човешки ресурси (ЧР) и околна среда, здраве и безопасност (ОСЗБ) и много повече
 • Използвайте най-добрата в своя клас платформа за докладване на въглеродни емисии и напълно поддържана глобална библиотека за емисии
 • Подобрете вътрешната информираност за вашата стратегия за устойчиво развитие и производителността на програмата чрез информацинни табла за ангажименти
Прочетете повече

Постигайте по-голям успех с енергията и устойчивостта

Бизнесмен, използващ мобилен телефон в офис сграда

Купувайте енергия по-интелигентно

Автомобилни части в автомобилна фабрика

Използвайте енергията ефективно

Стимулирайте устойчив растеж

Визуализирайте данните

Chat

Имате ли някакви въпроси или нужда от помощ? Тук сме, за да помогнем!