Нашите марки

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.
man wearing glasses analyzing pie chart on pc

Превръщане на данните в ключови показатели за ефективност

Не позволявайте големият обем от данни да ви обърка и да затъмни гледната точка към вашите дългосрочни цели.

engineers working at size

Откриване на ценна информация в енергийните данни

Научете как да преодолеете сложността на пазара и да намерите ценна информация сред енергийните данни, за да станете по-ефективни и устойчиви.

Вашият външен независим информационен екип

Събиране на фактури
Нашият екип за управление на сметки за комунални услуги обработва повече от 39 милиона сметки за комунални услуги от името на нашите клиенти. Експертите ни събират и добавят информация за сметките в Resource Advisor, така че всички данни за предприятието ви, като например разходите на енергия, отпадъци и води, да са записани.

Тестване за отклонения
Нашите собствени алгоритми и статистически тестове идентифицират грешки при таксуване или грешни данни. Ние отбелязваме възможностите за пестене на енергия и предоставяме точни данни.

Преизчисляване на фактури
Доставчиците често правят грешки във фактурите, особено при договорите, при които има специални споразумения и управление. Ние изчисляваме очакваните разходи въз основа на договорни/тарифни ставки и договорени позиции и ги сравняваме със стойността на фактурите за идентифициране и отстраняване на грешки.

Поддръжка за плащания
Пренасочване на фактурите ви от служебните адреси към нашите експерти за гарантиране на пълен набор от данни.

Активиране и прекратяване на услуги
Работим директно с доставчиците на комунални услуги, за да гарантираме, че дадена услуга е активирана или прекратена при настъпване на промяна в наемните правоотношения. Ще наложим контролиран процес за уведомяване и промяна на управлението във вашия екип; включително обработка на необходимата документация, управление на депозити и изготвяне на отчети за дейността.

Услуги за свързване на енергийни данни
Нашите експерти оценяват данните, които изисквате, и правят препоръки за стратегия за обобщаване на данни директно от комунални услуги, измервателна инфраструктура и съществуващ софтуер, като например сградни и енергийни системи за управление.

Отдалечени анализи и оптимизация 
Най-големите предизвикателства пред управлението на енергията са свързани с данните – те са твърде много, твърде малко или не са на едно място. Екипът ни от отдалечени експерти събира и анализира периодичните данни от всички ваши обекти и ги кара да работят, за да оптимизират техническите показатели и да увеличат максимално икономиите.

Представяме нашия глобален информационен екип

Нашият екип описва начините за управление на данни, фактури и разкрива възможности за пестене на енергия, проследени в нашия софтуер за отчитане на енергията.

Премахване на объркването при данните за устойчивост и енергийно снабдяване

  • Разработване на стратегия за събиране на данни на базата на текущото и бъдещото състояние на вашия бизнес
  • Използване на съществуващите данни и хардуер за достъп до данни в реално време
  • Управление на сложността на широкообхватната интеграция на данни от много източници, местоположения и заинтересовани страни
  • Разрешаване на макро анализ и микро анализ с точни данни за всички нива на предприятието

Превръщане на енергийните данни в действия

Открийте 4-те най-добри съвета, които ще ви помогнат да извлечете полза от новите възможности за пестене на енергия от отчетните данни за енергията на предприятието ви.
Получете нашите съвети
modern city at night

Постигайте по-голям успех с енергията и устойчивостта

Бизнесмен, използващ мобилен телефон в офис сграда

Купувайте енергия по-интелигентно

Автомобилни части в автомобилна фабрика

Използвайте енергията ефективно

Стимулирайте устойчив растеж

Визуализирайте данните

Chat

Имате ли някакви въпроси или нужда от помощ? Тук сме, за да помогнем!