המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

100%

ספקים אסטרטגיים שמספקים משרות הגונות עבור עובדיהם

יותר מ-10 נקודות

רמת הביטחון של עובדינו לדווח על התנהגות לא אתית, בהשוואה לנתונים בשנת 2021

100%

מהעובדים יעברו הדרכות שנתיות בנושאי אבטחת סייבר ואתיקה

אמון ארגוני בלב החברה שלנו

אמון מתחיל באמינות

זהו הבסיס לכל מה שאנו עושים ומאמינים בו. אמון הוא ליבת ההתחייבויות שלנו בנושאי סביבה, קיימות ופיקוח. עקרונות פיקוח ונהלים קפדניים לתמיכה ביעדים ברי-הקיימא והכלת ערכי ליבה שלנו מאפשרים לנו לעמוד ביעדים המשמעותיים שלנו ולספק ערך מוסף לכל בעלי העניין שלנו.
קבלת מידע אודות כתב האמנה שלנו

אמון דיגיטלי בלב המערכת האקולוגית שלנו

ערך ועמידות באמצעות הפחתת סיכונים

אנו מנצלים את תוכנית הדריכות השנתית שלנו כדי לבצע הערכות ולפעול נגד סיכונים באתרים של Schneider Electric והספקים שלנו, בשיתוף עם קבלנים והקהילות סביבנו בנוגע לזכויות אדם, הסביבה, התנהלות עסקית, הצעות לבטיחות ואבטחת סייבר.
עיון בתוכנית הדריכות שלנו

עיקרי האמנה

שילוב כוחות עם ארגון G7 Business for Inclusive Growth ‏(B4IG)

במטרה לקדם זכויות אדם ולשתף עקרונות של אמון לאורך כל שרשרת הערך שלנו, כמו גם כדי לחזק את עקרונות ההכלה בכל רחבי המערכת האקולוגית שלנו.

אחת החברות האתיות ביותר בעולם

זכינו להכרה של מכון Ethisphere®‎ בשל המחויבות שלנו ליושרה ולרמה הארגונית הגבוהה שאנו מפגינים בכל האמור לשמירה על אמון חברתי, ממשלי ואתי.

תוכנית הדריכות הטובה מסוגה

אנו גאים להיות אחת מחברות CAC40 שנקטו באמצעים משמעותיים במסגרת Duty of Vigilance.

שלושה עקרונות לאבטחת צד שלישי

כיצד אנו מוודאים שכולנו נוכל לשגשג במערכת אקולוגית דיגיטלית.

תפישה חדשה של בטיחות

חמש אסטרטגיות של בטיחות תהליכים ואבטחת סייבר עבור מחזור חיים ותובנות נוספות שנועדו להתאים ולשפר את רמות הבטיחות בענף הפקת הנפט והגז.

הרבה מעבר לתקן ISO 26000

הודות לביצוע הערכות נוהלי העבודה של ספקים אסטרטגיים מול התקן הזה וביצוע ביקורות באתרים של ספקים בעלי רמת סיכון גבוהה.

ההתחייבויות שלנו תורמות ליעדי SDG של האו"ם

בהתאם ליעדנו ליצור גשר בין התקדמות לקיימות, יוזמות הקיימות שלנו תומכות ב-17 יעדי התפתחות ברי-קיימא של ארגון האומות המאוחדות.

מידע נוסף אודות המחויבות שלנו לאמון

אתיקה וציות לתקנות

מידע נוסף אודות האתיקה, כללי מדיניות הציות לתקנות והנהלים שלנו.

השפעת קיימות של Schneider

כל ההתחייבויות בנושא הקיימות של Schneider Electric.

דוחות קיימות

קבלת גישה לתוצאות ולדוחות במסגרת תוכנית ההשפעה של Schneider על הקיימות – הכל במקום אחד.

צ'אט

האם יש לך שאלות או זקוק לעזרה? אנו כאן כדי לעזור

כיצד נוכל ליצור עולם של קיימות והכלה באמצעות שמירה על עקרונות האמון שלנו?

Schneider Electric מחויבת לשמר מערכות אקולוגיות ומשאבים טבעיים על פני כדור הארץ באמצעות קיום עקרונות האמון שלנו והקניית תקנים בלתי מתפשרים בתחומיה החברה, הניהול והאתיקה, בדרך אל עולם מכיל ובר-קיימא יותר. כארגון שמציג את רמות הקיימות והאתיקה הגבוהות ביותר בעולם, Schneider Electric תומכת בקיימות ובהעצמת מערכות אקולוגית באמצעות מימוש תקנים של אמון ארגוני ויישום עקרונות והליכים שמתמודדים עם בעיות סביבתיות וחברתיות במטרה ליצור ערך לבעלי העניין שלנו. אנו ממליצים לעיין בכתב האמנה שלנו שמציג את אמנת המחויבות שלנו כלפי הסביבה, כלפי קיימות וכלפי פיקוח שנועדו ליצור השפעה ירוקה ולאפשר לנו לעמוד ביעדי הכלה. עקרונות האמון הארגוני שלנו עוזרים ליצור חברה אטרקטיבית ובת-קיימא שמקדמת יושרה עסקית ומיישמת מדיניות של אפס סובלנות כלפי שחיתות, שוחד ונהלי עבודה לא אתיים. כדאי לעיין בתוכנית הדריכות הטובה מסוגה שלנו שמפתחת אמון דיגיטלי בקרב קהילות שמציעות בטיחות ואבטחת סייבר לצד הפחתת סיכונים הקשורים לזכויות אדם, סביבה והתנהגות עסקית. באפשרותך לבדוק את ה-Trust Line, מערכת ההתראות הסודית שלנו שמיועדת לשימושם של בעלי עניין פנים ארגוניים וחיצוניים על מנת שיוכלו לדווח על כל אירוע של התנהגות בלתי הולמת או אי-תאימות, כדי להבטיח את בריאותו, בטיחותו ואבטחתו של כל אחד. Schneider Electric שואפת ליישם פיקוח ארגוני רב עוצמה המבוסס על עקרונות האמון שלנו, כדי לקדם זכויות אדם לכל אורך שרשרת הערך שלנו ועל מנת שנוכל לפתח ולחזק את עקרונות ההכלה במערכות האקולוגיות העסקיות הפנים ארגוניות והחיצוניות שלנו.