Mūsų prekių ženklai

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Sveikiname jus mūsų interneto svetainėje.

Pažangos ir tvarumo susiejimas visiems

Daugiau kaip 20 metų mūsų fondas, globojamas „Fondation de France“, vykdė filantropines iniciatyvas, vadovaudamasis „Schneider Sustainability Impact“ ir UNSDG, daugiausia dėmesio skirdamas jaunimo mokymui, kad pagerintų gyvenimo kokybę ir darbo perspektyvas.

1 milijonas

žmonių apmokyti energetikos srityje

50 000

savanoriškos veiklos dienų visame pasaulyje

Mokymas ir verslumas

Profesinis ir verslumo mokymas yra pagrindinis socialinio ir ekonominio bei tvaraus tobulėjimo variklis.

Pasitelkdami savo patirtį, savanoriškos veiklos laiką, bendradarbiaudami ir remdami partnerius vietoje, mes sudarome sąlygas asmenims ir bendruomenėms siekti geresnės ateities.
Susipažinkite su mūsų programa

„VolunteerIn“ programa

2012 m. sukurta programa „VolunteerIn“ įkvepia žmones atiduoti bendruomenėms jas kuruojant, mokant ir prisidedant prie prasmingų iniciatyvų, kurias teikia vietos partneriai. Remdami jas, mes sustipriname atsakingo pilietiškumo ir tvarios plėtros galią.
Atraskite mūsų projektus

Fondo partnerystės

Bendruomenių mitingas Dosnumo antradienį

Meistriškas pokyčių skatinimas su JTO

Švarios inovacijos ir sprendimai su „Solar Impulse“

Verslininkų patalpų Pakistane atnaujinimas

Norėdami pamatyti naujausius projektus ir rezultatus, apsilankykite mūsų interneto svetainėje (anglų kalba)

Peržiūrėkite naujausius projektus ir rezultatus opens in new Window

„Tomorrow Rising“ pagalbos kampanijos

„Tomorrow Rising Lebanon“

Fondas sukūrė aukojimo kampaniją ir padėjo labiausiai nukentėjusiems žmonėms atkurti energiją namuose.

„Tomorrow Rising India“

„Schneider Electric India“ ir Fondas pradėjo finansavimo rinkimo kampaniją, skirtą nukentėjusioms Indijos bendruomenėms remti.

„Tomorrow Rising East Africa“

Maisto produktų platinimas šeimoms ir mažiems vaikams Kenijoje pandemijos metu, kad būtų galima gauti maistingų maisto produktų.

„Tomorrow Rising Myanmar“

„Schneider Electric Foundation“ suteikė galią vietos siuvėjams, kad jie galėtų pagaminti 50 tūkstančių kaukių, platinamų visoje šalyje.

Pateikite savo projektą

Norite pateikti savo asociacijos ir (arba) NVO iniciatyvą ir prašyti finansinės paramos iš Fondo.
Pateikite savo projektą opens in new Window

Daugiau apie tai, ką darome tvarumo labui

Tvarumo ataskaitos

Peržiūrėkite „Schneider Electric“ tvarumo poveikio rezultatus ir ataskaitas vienoje vietoje.

„Schneider“ poveikis tvarumui

Visi „Schneider Electric“ tvarumo įsipareigojimai.

Mūsų įsipareigojimas visoms kartoms

Daugiau apie mūsų iniciatyvas, kuriomis sudaromos sąlygos žmonėms klestėti ir bendrauti su kitomis kartomis.

Pokalbis

Turite klausimų ar reikia pagalbos? Esame čia tam, kad galėtumėme padėti!
Kaip „Schneider Electric“ tvarios plėtros fondas orientuotas į pažangos ir tvarumo susiejimą?

„Schneider Electric Foundation“ tvarios plėtros fondas siekia diegti poveikio tvarumui iniciatyvas ir JT darnaus vystymosi tikslus (DVT), kad asmenims ir bendruomenėms būtų suteikta galimybė ir pirmauti siekiant aplinkos, socialiniam ir valdymo (ASV) tikslų, gerinant gyvenimo kokybę ir skatinant įtraukią darbo aplinką. „Schneider Electric“, kaip tvariausia ir įtraukiausia pasaulyje poveikį daranti bendrovė, yra įsipareigojusi siekti tvaraus verslo vystymosi ir įmonių pilietybės tikslų susiedama pažangą ir tvarumą visiems prieinamu kokybišku švietimu ir mokymais. Peržiūrėkite „Schneider Electric Foundation“ įsipareigojimus, padedančius siekti DVT per ilgalaikį profesinį mokymą ir savanorišką veiklą visame pasaulyje, apsaugant pažeidžiamus gyventojų sluoksnius, padedant gauti prieigą prie švietimo sistemos ir profesinio mokymosi socialiai remtiniems jaunuoliams. Atraskite mūsų platformą „SavanoriaiIn“, kuri mobilizuoja aktyvią savanorišką veiklą ir dalyvavimą visuomenės gyvenime, socialinės įtraukties stiprinimą ir solidarumo su vietos partnerių tinklų iniciatyvomis stiprinimą. Mūsų tvaraus vystymosi fondas remia vietos partnerių iniciatyvas, kuriomis siekiama mokymo ir verslumo elektros energetikos sektoriuje, kad būtų skatinama ekonominė ir socialinė plėtra suteikiant prieigą prie energijos ir skatinant sąžiningą visuomenę ateities kartoms. „Schneider Electric Foundation“ fondas parengė „Tomorrow Rising“ skubios pagalbos kampanijas, kurių tikslas – surinkti lėšų katastrofų ir pandemijų atveju, atkurti energijos tiekimą ir suteikti vietos bendruomenėms galių. „Schneider Electric“ tvaraus vystymosi fondas siūlo mokymo ir verslumo programą, skirtą žmonėms įgyti įgūdžių, rasti darbo arba tapti verslininkais energetikos sektoriuje. Jis taip pat teikia finansinę paramą pasaulio bendruomenių gyvenimo ir krypties pokyčiams, prisidėdamas kuriant naujus saugius, patikimus ir tvarius energijos sprendimus.