Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

NetBotz 500

Systémové monitorovanie bezpečnosti a prostredia pre sieťové rozvodne k dátovým strediskám

Ochrana IT zariadení pred fyzickým ohrozením

APC Brand Obrázok produktu Schneider Electric
NetBotz 500
 • Vlastnosti

  NetBotz 500 ponúka špičkové monitorovanie bezpečnosti a prostredia cez sieť. Systém NetBotz 500 umožňuje videodohľad a monitorovanie na zaznamenávanie ľudskej činnosti, čo umožňuje používateľom detekciu preniknutí. Umožňuje monitorovanie teploty, vlhkosti, spínačov dverí, beznapäťových kontaktov, vibrácií, dymu, dvojkanálové monitorovanie zvuku, zisťovanie netesností a monitorovanie vedenia. Ďalšie funkcie NetBotz 500, ako je integrácia s riešením StruxureWare Data Center Expert a používateľom definované výstrahy robia zo zariadenia NetBotz 500 perfektnú jednotku na ochranu vašich IT zariadení pred bezpečnostnými hrozbami a hrozbami pochádzajúcimi z prostredia. Zariadenie NetBotz 500 je možné použiť v sieťových rozvádzačoch k dátovým strediskám, ale bežne sa inštaluje v stredne veľkých až veľkých dátových strediskách. NetBotz je aktívne riešenie monitorovania systému určené na ochranu pred hrozbami fyzických vplyvov, vplyvov prostredia alebo ľudí, ktoré môžu spôsobiť poruchu alebo odstavenie IT infraštruktúry. Táto nastaviteľná súprava sieťových zariadení, senzorov, riadení prístupu a kamier je určená na ochranu prostredia vo veľkosti od sieťových rozvádzačov až po dátové strediská. Modulárny dizajn počíta s bežnými senzormi spolu so zariadeniami NetBotz. Výstrahy zadefinované používateľom je možné odosielať v rôznych formátoch a dajú sa ľahko integrovať do podnetových eskalačných stratégií. Na správu viacerých zariadení NetBotz použite nástroj StruxureWare Data Center Expert. Licencie na vykonávanie dohľadu StruxureWare umožňujú súbežné zobrazenie pohľadu viacerých kamier, rýchle vyhľadávanie a získanie videa a tiež označovanie dôležitých videozáznamov.

  Výhody

  Agilnosť:
  • Nastaviteľné eskalačné politiky - Výstrahy sú spracovávané v súlade s havarijnými plánmi a sú prijímané v rôznych formátoch.
  • Nastaviteľný prah - Definície prahových úrovní (viac úrovní pre každý senzor, harmonogram, úrovne závažnosti) podľa vašich požiadaviek.
  Celkové náklady majiteľov
  • Ukladanie videozáznamu spúšťané udalosťami - Videozáznam sa aktivuje pri pohybe alebo výstrahe.
  • Dostupné z prehliadača - Používateľské rozhranie sa zobrazuje v prehliadači. Poskytuje rýchly prístup z akéhokoľvek miesta v zabezpečenej sieti.
  Dostupnosť
  • Notifikácia porúch - Oznamovanie udalostí v reálnom čase minimalizuje čas odozvy na kritické situácie týkajúce sa fyzickej infraštruktúry. Umožňuje správcom IT skrátiť stredný čas opráv, zvýšiť efektivitu a maximalizovať čas chodu.
  • Dohľad - Rozpoznanie a záznam pohybu umožňuje spárovať obrazový záznam s výstrahou týkajúcou sa narušenia alebo prostredia, čím sa urýchli analýza primárnej príčiny.
  • Environmentálne monitorovanie - Ochrana zariadenia pred zlyhaním spôsobeným celým radom možných vplyvov okolitého prostredia.
  • Monitorovanie prístupu - Detekcia vstupu neoprávnených osôb dverovým spínačom.
  Možnosť riadenia
  • Prehľad poplachov - Jednoduchý prehľad a harmonizácia výstrah. Poskytuje kontext k výstrahám prostredníctvom pripájania videozáznamov, grafov a máp.
  • Kompatibilný so systémom riadenia podniku - Zasielaním správ SNMP prostredníctvom rozhrania PowerNet MIB môžete sprístupniť informácie o jednotke UPS v preferovanom podnikovom systéme správy cez SNMPv1, SNMPv2 a SNMPv3
  • Klientská aplikácia s pokročilým náhľadom - Robustné rozhranie aplikácie ponúka históriu výstrah, grafy a konfiguráciu.
  • Integrované s expertom pre dátové centrá StruxureWare - IT kompatibilný, škálovateľný monitorovací prístupový systém, ktorý zhromažďuje, organizuje a distribuuje kritické výstrahy, videozáznamy sledovacích kamier a ďalšie kľúčové informácie a poskytuje zjednotený pohľad na komplexné prostredie fyzickej infraštruktúry z ktoréhokoľvek miesta v sieti