Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

Veľké dátové strediská

Kompletné modulárne riešenie fyzickej infraštruktúry nad 1 MW, ktoré sa rýchle a ľahko konfiguruje, zavádza a prevádzkuje

Viac ako 10 rokov a 1 000 000 konfigurácií

APC Brand Obrázok produktu Schneider Electric
Veľké dátové strediská schneider.label Kompletné modulárne riešenie fyzickej infraštruktúry nad 1 MW, ktoré sa rýchle a ľahko konfiguruje, zavádza a prevádzkuje
 • Vlastnosti

  Štandardizované alebo individuálne riešenia a služby pre nové inštalácie predlžujúce životnosť existujúceho dátového strediska alebo slúžiace na vybudovanie nového súkromného alebo verejného riešenia typu cloud.

  Výhody

  Možnosť riadenia

  • Spoznajte možnosti použitia - Poskytuje širokú súpravu nástrojov, ktoré pomáhajú zhromažďovať, analyzovať a vytvárať prehľady nákladov a spotreby v malom i vo veľkom meradle, ponúka tak presné a dobre využiteľné informácie o spotrebe.
  • Podpora zariadení rôznych výrobcov - Poskytuje podporu pre viac typov IT zariadení a hardvérových platforiem.
  • Web dashboardy - Jednoducho konfigurovateľné webové panely na zobrazenie kľúčových ukazovateľov výkonnosti dátových stredísk, ako sú trendy parametrov dátového strediska a využitie kapacity

  Agilnosť:

  • Jednoduchá inštalácia - Inovatívny dizajn umožňuje rýchlu a jednoduchú inštaláciu, ktorú zvládne takmer každý.
  • Vopred zostavený systém - Umožňuje rýchle nadizajnovanie a inštaláciu

  Prispôsobiteľnosť

  • Modulárny dizajn - Vyšší stupeň adaptability vďaka otvorenej architektúre s možnosťou konfigurácie v ľubovoľnom prostredí IT.
  • Štandardizované komponenty - Znižuje riziko poruchy, minimalizuje ľudské chyby, a skracuje priemernú dobu potrebnú na opravy

  Prevádzkyschopnosť

  • Prispôsobená správa - Všetky hodnotiace služby vám ponúkajú prispôsobené správy, ktoré môžu obsahovať: (1) požiadavky napájania a chladenia na podporu súčasnej záťaže, (2) teplotné zobrazenie, (3) počítačové výkresy, (4) opisy obmedzení a (5) odporúčania na zvýšenie účinnosti a kapacity. Správa poskytuje informácie, ktoré potrebujete na navrhnutie zariadenia s ohľadom na optimálnu výkonnosť, predĺženie životnosti vášho vybavenia a zaistenie najvyššej úrovne dostupnosti siete.
  • Aktívne monitorovanie - Využitím špecifických zákazníckych techník a globálneho sledovania trendov môžu profesionáli vzdialeného monitorovania aktívne identifikovať a predvídať ohrozenie fyzickej infraštruktúry skôr, ako nastane.

  Gallery