Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

Distribuované I/O

-

S¬distribuovanými rozsahmi IO Modicon™ zjednodušte architektúru stroja pripojením senzorov a¬servopohonov distribuovaných vo¬vašich strojoch cez zbernicu.

Distribuované I/O
 • Vlastnosti

  Upozornenie: Prezentácia, ktorá je práve tu, zobrazuje výber populárnejších distribuovaných vstupov a¬ výstupov:  Výhody

  Pridajte produkty do¬košíka a¬získajte:
  • Váš zoznam materiálov (zoznam kusovníkov) vo¬ formáte CSV (kompatibilný s¬verziou Excel) alebo ilustrovaný súbor PDF.
  • Kompletná zbierka kariet s¬údajmi o¬produktoch, ktoré sú¬zostavené vo¬formáte pdf pre¬vaše technické súbory.

  Aplikácie

  Výrobcovia strojov (všetky segmenty) a¬výrobcovia ovládacích panelov.