Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Sepam 100

Ďalšie ochrany

Oznámenie o ukončení predaja

Prídavné ochranné a riadiace moduly

Sepam - Príslušenstvo
 • Vlastnosti

  Sepam 100MI:- Slepá schéma a miestne riadenie
  • Modul s pohyblivou schémou a tlačidlami pre miestne riadenie:
  - k dispozícii v 14 štandardných typoch
  - na žiadosť je možné upraviť
  • Samostatné alebo v spojení so Sepamom
  • Miestne upozornenie: vypínacie zariadenie, odpojovač a stav uzemňovača
  • Miestne ovládanie: riadenie vypínacieho zariadenia, riadenie odberu
  Sepam 100LD – Vysoká ochrana diferenčnej impedancie
  • 2 verzie: jednofázová alebo trojfázová, na energetické sústavy 50 Hz alebo 60 Hz
  • Príslušenstvo:
  - Stabilizačná odolnosť
  - Obmedzovač rázov
  Sepam 100LA- Samonapájacia ochrana
  • Ochranné relé napájané z fázy 1A alebo 5A CT (prostredníctvom rozpínateľných CT)
  • Nie je treba pomocného napájania
  • V kombinácii s iným Sepam produktom zaisťuje záložnú ochranu
  - nadprúdová ochrana 50/51
  - zemná ochrana 50N/51N
  • Vypínanie istiaceho zariadenia Merlin Gerin pomocou vypínacej jednotky MITOP


  Výhody

  Jednoduchosť a výkon, nasmerované správnym smerom Chráňte Váš energetický systém s úplným pokojom na duši s použitím ochranných relé Sepam.
  • Spoľahlivé miestne riadenie vďaka Sepam 100MI
  • Záložná ochrana za všetkých okolností vďaka samonapájaciemu radu Sepam 100LA

  Aplikácie

  • Sepam 100MI: schéma pre miestne riadenie
  • Sepam 100LD: vysoká impedančná ochrana pre prípojnice, stroje alebo zemné rozdielové poruchy
  • Sepam 100LA: samonapájacia ochrana

  Gallery

  • Sepam 100LA
  • Sepam 100LD
  • Sepam 100MI