Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

Sepam 100

Ďalšie ochrany

Oznámenie o ukončení predaja

Prídavné ochranné a riadiace moduly

Sepam 100
 • Vlastnosti

  Sepam 100MI:- Slepá schéma a miestne riadenie
  • Modul s pohyblivou schémou a tlačidlami pre miestne riadenie:
  - k dispozícii v 14 štandardných typoch
  - na žiadosť je možné upraviť
  • Samostatné alebo v spojení so Sepamom
  • Miestne upozornenie: vypínacie zariadenie, odpojovač a stav uzemňovača
  • Miestne ovládanie: riadenie vypínacieho zariadenia, riadenie odberu
  Sepam 100LD – Vysoká ochrana diferenčnej impedancie
  • 2 verzie: jednofázová alebo trojfázová, na energetické sústavy 50 Hz alebo 60 Hz
  • Príslušenstvo:
  - Stabilizačná odolnosť
  - Obmedzovač rázov
  Sepam 100LA- Samonapájacia ochrana
  • Ochranné relé napájané z fázy 1A alebo 5A CT (prostredníctvom rozpínateľných CT)
  • Nie je treba pomocného napájania
  • V kombinácii s iným Sepam produktom zaisťuje záložnú ochranu
  - nadprúdová ochrana 50/51
  - zemná ochrana 50N/51N
  • Vypínanie istiaceho zariadenia Merlin Gerin pomocou vypínacej jednotky MITOP


  Výhody

  Jednoduchosť a výkon, nasmerované správnym smerom Chráňte Váš energetický systém s úplným pokojom na duši s použitím ochranných relé Sepam.
  • Spoľahlivé miestne riadenie vďaka Sepam 100MI
  • Záložná ochrana za všetkých okolností vďaka samonapájaciemu radu Sepam 100LA

  Aplikácie

  • Sepam 100MI: schéma pre miestne riadenie
  • Sepam 100LD: vysoká impedančná ochrana pre prípojnice, stroje alebo zemné rozdielové poruchy
  • Sepam 100LA: samonapájacia ochrana

  Gallery

  • Sepam 100LA
  • Sepam 100LD
  • Sepam 100MI