คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

จะทำอย่างไรเมื่อเมื่อเบรคเกอร์ทริป ( MCCB แบบ Toggle )

เมื่อเบรคเกอร์ทริปเนื่องจากเกิดความผิดปกติเกินไปจากค่าพิกัด หรือ วงจรไฟฟ้าภายใต้เบรคเกอร์เกิดความผิดปกติ เบรคเกอร์จะทำการปลดวงจรเพื่อป้องกันเหตุต่างๆ หรือ ปลดวงจรตามฟังก์ชั่นเสริมที่ได้ตั้งค่าไว้
โดยก้านโยกจะตกมาอยู่ในตำแหน่ง Trip
วิธีการแก้ไข คือ ดึงลงมาในตำแหน่ง Off หลังจากนั้นค้นหาว่าสาเหตุที่เบรกเกอร์ปลดวงจรคืออะไร หลังจากที่ แก้ไขเรียบร้อยแล้วจึงโยก ขึ้นมาอยู่ในตำแหน่ง On ข้อควรระวัง : เพื่อความปลอดภัยขณะตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าควรปลดเบรกเกอร์ก่อนทุกครั้ง
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?