{}

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"ค้นหาตามคำสำคัญหรือถามคำถาม","searchBtn":"ค้นหา","error":"โปรดใส่คำสำคัญที่จะค้นหา"}}

เบรกเกอร์ลูกย่อย QOvs ขนาด 1 โพล และ 3 โพล มีขนาดแอมป์เฟรมเป็นเท่าไหร่

เบรกเกอร์ลูกย่อย QOvs ขนาด 1 โพล และ 3 โพล มีขนาดแอมป์เฟรม 2 ขนาด คือ 25 แอมป์เฟรม และ 63 แอมป์เฟรม ดังข้อมูลด้านล่างต่อไปนี้


13

มีประโยชน์หรือไม่