{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย

PME 8.X, 9.0 - "ION_Data database almost full" misleading warning using SQL Express

Product Line
Power Monitoring Expert 8.x, 9.0 using SQL Express version

Envorinment
System Event Log - SQL warnings

Issue
Even though the .mdf file is considerably less than the 10 GB limit PME will still generate the warning messages if the total for the .mdf and .ldf files is over 10 GB.

Cause
The root cause is that PME is doing a simple query of the database that only returns the total combined size.  This is useful for some purposes but it can be wildly inaccurate when determining if the database is about to be filled to the extent that further device log downloads will be suspended.

Resolution
Doing "EXECsp_helpdbN'ION_Data'" will give the totals for each log file and thus make the warning accurate.

Alternatively the sproc below may give the space used and unallocated (ie. free) by the data section in the .mdf.
USE ION_Data
EXEC sp_spaceused


ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
EcoStruxure Power Monitoring ExpertEcoStruxure™ Power Monitoring Expert 8.2
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
EcoStruxure Power Monitoring ExpertEcoStruxure™ Power Monitoring Expert 8.2