{}

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"ค้นหาตามคำสำคัญหรือถามคำถาม","searchBtn":"ค้นหา","error":"โปรดใส่คำสำคัญที่จะค้นหา"}}

Where can I find the pinout for modbus cable part number VW3A8306R03?

Issue:
Pinout for modbus cable part number VW3A8306R03.

Product Line:
W3A8306R03

Environment:
All

Cause:
Wiring diagram

Resolution:
Pins 4-5 are data pins in a twisted pair.
Pin 8 is 0v

See the attached document.

เอกสารแนบ

มีประโยชน์หรือไม่

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์:
VW3A8306R03
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์:
VW3A8306R03