แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ComPact NSX

Circuit-breakers, to protect lines carrying up to 630A

Part of PacT Series

จะถูกแทนที่ด้วยรุ่นใหม่ a href="https://www.se.com/th/th/product-range/39910531"uComPacT NSX new generation/u/abrReplacement with a href="https://www.se.com/th/en/product-range/39910531"uComPacT NSX new generation/u/a in progress.
ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
ComPact NSX Schneider Electric Circuit-breakers, to protect lines carrying up to 630A
ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์