แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

TeSys LG, LJ

สตาร์ทเตอร์แบบโดยตรงแบบปิดสำหรับการใช้งานด้านความปลอดภัยสูงสุด 9 kW —Enclosed direct-on-line starters for safety applications up to 9 kW

Part of TeSys

TeSys LG, LJ is a range of enclosed DOL starters that conform to the IEC 60204-1 standard for Safety of Machinery. These compact safety control products combining short circuit and overload protection can also provide fuse switch isolating and voltage drop protection. TeSys LG, LI enclosed safety starters are simple to use and install and meet motor starting and stopping in the highest safety requirement areas.
TeSys LG, LJ Schneider Electric สตาร์ทเตอร์แบบโดยตรงแบบปิดสำหรับการใช้งานด้านความปลอดภัยสูงสุด 9 kW —Enclosed direct-on-line starters for safety applications up to 9 kW