แบรนด์ของเรา

Impact Logo Company English Black 177x54.svg

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

สร้างอาคารแห่งอนาคตเริ่มต้นได้ที่นี่

อุตสาหกรรมกำลังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และความต้องการระดับโลกในปัจจุบันนี้จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน เพื่อที่จะอยู่รอด และเพื่อจะประสบความสําเร็จในฐานะนักพัฒนา เจ้าของ และ ผู้ปฏิบัติการ คุณจะต้องใช้พลังของโลกดิจิทัล ระบบไฟฟ้า กับอาคารที่ยั่งยืน ยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ และมีคนเป็นศูนย์กลาง

ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีอาคารอัจฉริยะจะเปลี่ยนโฉมอาคารแห่งอนาคตได้อย่างไร สํารวจรายงานล่าสุดจาก Verdantix การวิจัยอิสระ และบริษัทที่ปรึกษา เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดรายงานนี้

~40%

ของการปล่อย CO2 ในโลกมาจากอาคาร

>350

ภัยพิบัติทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นในโลกในปี 2552

>30%

พลังงานสูญเปล่าในอาคาร

~90%

ในยุคของเรานั้นถูกใช้ไปภายใน

สร้างอาคารเพื่อมุ่งสู่คาร์บอนเป็นศูนย์

ปัจจุบันการใช้พลังงานของอาคารคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 30% ของโลกและคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 40% ของการปล่อย CO2ต่อปี ถึงเวลาต้องเปลี่ยน เพื่อความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมของอาคารทั้งใหม่และที่มีอยู่ เพื่อจำกัดภาวะโลกร้อนให้เหลือ 1.5°C ภายในปี 2593 ตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) จะต้องพยายามทุกวิถีทางเพื่อลดคาร์บอนในอาคาร

ที่ Schneider Electric เรามุ่งมั่นอย่างยิ่งในสิ่งนี้ IntenCity ซึ่งเป็นอาคารแห่งอนาคตที่ใช้คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์แห่งใหม่ในเมืองเกรอน็อบล์ ประเทศฝรั่งเศส ไม่เพียงแสดงถึงความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อความยั่งยืนเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวอย่างของวิธีที่เราสามารถช่วยคุณจัดการกับงานที่ซับซ้อนแต่สำคัญยิ่งนี้ได้

สำรวจคู่มือของเราเกี่ยวกับแผนการที่ครอบคลุมในการส่งมอบและการใช้งานอาคารที่ใช้คาร์บอนเป็นศูนย์

ดาวน์โหลดคําแนะนําอิเล็กทรอนิกส์ด้านความยั่งยืนของเรา

สามขั้นตอนสู่อาคารปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์

จัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์จากแผนกพลังงานและความยั่งยืนทั่วโลก

ดูความยั่งยืนที่เป็นรูปธรรม

United Therapeutics

United Therapeutics ใช้โซลูชัน EcoStruxureTM  เพื่อทำให้สำนักงานใหญ่เป็นอาคารเชิงพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดที่ใช้คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในสหรัฐอเมริกา

Aspiria

Aspiria เป็นวิทยาเขตแบบผสมผสานที่สร้างสรรค์กว่า 200 เอเคอร์ ซึ่งมีสถานที่ทำงานระดับโลกและพื้นที่สาธารณะ ใช้โซลูชัน EcoStruxure ของเราเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่มุ่งมั่น

Citycon

Citycon ซึ่งเป็นเจ้าของศูนย์กลางเมืองชั้นนำในกลุ่มประเทศนอร์ดิก ใช้โซลูชัน EcoStruxure เพื่อปรับใช้ศูนย์กลางเมืองที่ชาญฉลาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดในตลาด

AECOM

AECOM สร้างอาคารที่โดดเด่นด้วยความช่วยเหลือจากโซลูชัน EcoStruxure สำหรับอาคารแห่งอนาคตที่ยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพสูง มีผู้คนเป็นศูนย์กลาง และยั่งยืน

ความยืดหยุ่นของอาคาร

เมื่อภัยพิบัติทางธรรมชาติและโดยมนุษย์เกิดขึ้น เจ้าของอาคารและผู้ปฏิบัติการต้องปรับตัวให้เข้ากับข้อท้าทายใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องในช่วงวิกฤต ซึ่งเปลี่ยนแปลงความสําคัญของธุรกิจไปอย่างรวดเร็ว มีผลกับจำนวนพนักงานและงบประมาณการดําเนิน การ

อาคารอย่างโรงพยาบาลเด็ก Nemours ใช้โซลูชัน EcoStruxure ของเราเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดการพลังงานที่เชื่อถือได้และยืดหยุ่น

ค้นพบประโยชน์มากมายของระบบจ่ายกําลังไฟฟ้าดิจิทัลในเอกสารวิจัยฉบับใหม่ของเรา

ดาวน์โหลดเอกสารวิจัยของเรา

เพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้า

เพิ่มความน่าเชื่อถือและเสถียรภาพของเครือข่ายด้วยระบบควบคุมฮาร์โมนิคและพาวเวอร์ซัพพลาย

การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับอาคารของคุณ

ปกป้องระบบควบคุมไฟฟ้า ระบบ HVAC และระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสําคัญต่อการดําเนินภารกิจของคุณ

ผลประโยชน์จากอาคารที่มีประสิทธิภาพสูง

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน IoT ช่วยให้เจ้าของอาคารและผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้ข้อมูลขนาดใหญ่และ AI เพื่อลดต้นทุนการดําเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการจัดการพื้นที่ ประสิทธิภาพการดําเนินงาน และประสบการณ์ของผู้อยู่อาศัย

อาคารต่างๆ เช่น Hilton Garden Inn Dubai ใช้โซลูชั่น EcoStruxure เพื่อให้มั่นใจว่าการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง และความสะดวกสบายของผู้เข้าพัก

สร้างประสบการณ์ที่ดีกว่า

ปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานของผู้อยู่อาศัย ด้วยสภาพแวดล้อมที่ใช้งานแอปได้อย่างสะดวกและสามารถเรียกดูได้อย่างง่ายดาย

จัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบุปัญหาของอุปกรณ์ได้ก่อนหน้านี้และลดการหยุดชะงักของระบบอัตโนมัติด้วยการตรวจหาและการวิเคราะห์ความผิดปกติ

แตะลงในกริด

รวมการจัดซื้อพลังงาน ประสิทธิภาพ และการปรับสมดุลโหลดเพื่อเปลี่ยนพลังงานของอาคารของคุณให้กลายเป็นสินทรัพย์

ยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีด้วยอาคารที่เน้นผู้คนเป็นศูนย์กลาง

มีการประเมินว่าเราใช้เวลาเกือบ 90% ในบ้าน สภาพแวดล้อมภายในอาคารมีผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเรา อาคารที่เน้นผู้คนสามารถปรับตัวและเพิ่มเวลาให้กับคนในอาคาร โดยให้สภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการใช้ชีวิต การทํางาน และความสนุกสนาน

อาคารอย่างสํานักงานใหญ่ของ JLL ในสิงคโปร์ สร้างพื้นที่ทํางานที่เป็นมิตรและได้ผลด้วยโซลูชัน EcoStruxure

กําลังมองหาวิธีสร้างอาคารที่ดีต่อสุขภาพยิ่งขึ้นใช่หรือไม่ สํารวจคำแนะนำของเราเพื่อเรียนรู้วิธีการ

ดาวน์โหลดคำแนะนำอิเล็กทรอนิกส์ของเรา

เพิ่มความสะดวกสบายและประสบการณ์ของผู้อยู่อาศัย

เสนอผู้เช่าบริการที่ทําให้พวกเขาสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องและเป็นส่วนตัวสําหรับผู้อยู่อาศัยของตนได้

สร้างอาคารที่ดีต่อสุขภาพ

ยกระดับสวัสดิภาพของผู้อยู่อาศัยและเพิ่มผลผลิตโดยการตรวจสอบอุณหภูมิ, ความชื้น, CO2, เสียง, แสงสว่าง และระดับ VOC

สํารวจข้อมูลเชิงลึกล่าสุดของเราเกี่ยวกับอาคารแห่งอนาคต

การจัดการพลังงานขั้นสูงสำหรับการลดคาร์บอนในอาคาร

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของการจัดการอาคารและการกระจายทรัพยากรพลังงานในแผนงานการลดคาร์บอนของอาคาร

Schneider Electric เป็นผู้นำด้านการสร้างประชาธิปไตยพลังงาน

รายงาน Verdantix นี้ยกให้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Schneider Electric เป็นอันดับต้นๆ ในด้านการควบคุมและจัดการไมโครกริด

เอาชนะอุปสรรคในการประยุกต์ใช้ไมโครกริด

ค้นพบว่าเหตุใดระบบจัดการพลังงานและ energy-as-a-service จำเป็นต่ออาคารแห่งอนาคตที่ใช้พลังงานเป็นศูนย์

อนาคตของการเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัลด้านพลังงาน

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของไฟฟ้า 4.0 - การหลอมรวมการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลและการจ่ายไฟฟ้าในอาคาร ในการสร้างอาคารที่ยั่งยืน

ซีรีส์ CNBC: Greenprint เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

มาดูวิดีโอของเราที่ครอบคลุมหัวข้อแนวโน้มล่าสุดเกี่ยวกับอาคารที่ยั่งยืนและ greenprint เพื่อบรรลุเป้าหมายคาร์บอนเป็นศูนย์

สํารวจโซลูชัน EcoStruxure ของเรา:

บริการด้านธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน