แบรนด์ของเรา

เลือกประเทศหรือภาษาอื่น

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

เดินหน้าสู่อนาคตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

อนาคตดูสดใสงดงามสำหรับบริษัทต่างๆ ที่ผสานรวมแนวทางด้านพลังงานและความยั่งยืนเข้าด้วยกันเพื่อช่วยให้เกิดการตัดสินใจที่ชาญฉลาดโดยมีข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ เราเรียกสิ่งนี้ว่า "การบริหารจัดการพลังงานอย่างคล่องตัว" เรียนรู้วิธีสร้างประโยชน์ได้แล้ววันนี้

ปรับระบบการผลิตให้ทันสมัยและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd
มาดูกันว่ากลุ่มบริษัท Yili ใช้แนวทางการแปรรูปสู่ระบบดิจิทัลเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตที่ชาญฉลาดและเดินตามพันธกิจด้านการเติบโตอย่างยั่งยืนได้อย่างไร

เรียนรู้เกี่ยวกับ EcoStruxure

เรียนรู้วิธีที่ธุรกิจสามารถประสบความสำเร็จกับ EcoStruxure: นวัตกรรมในทุกระดับ
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ความท้าทาย

ในฐานะที่เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกและมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก จีนกำลังเผชิญหน้ากับความต้องการผลิตภัณฑ์นมภายในประเทศเป็นอย่างมาก การเติบโตของประชากรและการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วทำให้อุตสาหกรรมนมมีโอกาสอย่างมหาศาลที่จะเกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ "Made in China 2025" และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13* ทำให้บรรดาผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมของจีน รวมถึงบริษัท Yili ต้องเผชิญกับความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงองค์กรให้ทันสมัยอย่างรวดเร็ว ซึ่งรวมถึงการประเด็นด้านการอนุรักษ์พลังงาน การลดการปล่อยมลพิษ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย โดยมีสาระสำคัญดังนี้:

• การอนุรักษ์พลังงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและการบรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยมลพิษถือเป็นเรื่องที่ยากลำบากหากยังคงใช้แนวทางการบริหารจัดการพลังงานแบบดั้งเดิม
• ไม่สามารถติดตามตรวจสอบและบริหารจัดการสถานะการใช้พลังงานของเครื่องมือเครื่องใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในแบบเรียลไทม์
• ขาดข้อมูลและการวิเคราะห์ที่มีความละเอียดและแม่นยำเพื่อช่วยสนับสนุนในการตัดสินใจ
• การคำนวณหาปริมาณที่แท้จริงของอัตราส่วนพลังงานเข้า-ออกถือเป็นเรื่องยาก
• เสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคด้วยการผลิตที่ชาญฉลาดและปลอดภัย

* กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของรัฐ ได้ร่วมกันออกแผนพัฒนาอุตสาหกรรมนมแห่งชาติ (2016-2020) ในเดือนมกราคม 2017

โซลูชัน

Apps, Analytics & Services: ซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการพลังงานและบริการคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
Edge Control: Modicon M340 PLC, ระบบอาคารอัตโนมัติ
ผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อ: เซ็นเซอร์, สวิตช์, UPS, ตู้

ชไนเดอร์ อิเล็คทริคนำเสนอโซลูชันบริหารจัดการพลังงานอย่างครบวงจรให้กับบริษัท Yili::

ซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการพลังงานและบริการคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ:
• ให้การติดตามตรวจสอบระบบแบบเรียลไทม์และครอบคลุมเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเข้าใจสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย
• สร้างรายงานเพื่อแสดงให้เห็นปริมาณการใช้พลังงานได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
• หาความสัมพันธ์และเปรียบเทียบระบบกับข้อมูลในอดีตที่ครอบคลุมเรื่องศูนย์ต้นทุนและสายผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน เพื่อปรับเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการทำงาน การประหยัดพลังงาน และการจัดการแบบลีน

ระบบ Edge Control ที่มีประสิทธิภาพ:
Modicon M340 PLC และตัวควบคุมจะทำหน้าที่ควบคุมและรวบรวมข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วผ่านโปรโตคอลแบบรวมศูนย์และใช้ "การไหลของข้อมูล" เพื่อเข้าสู่ระบบที่มีการกระจายตัวกันอย่างมาก การเชื่อมต่อจะทลายกลุ่มก้อนข้อมูลระหว่างระบบได้อย่างเบ็ดเสร็จและให้การบริหารจัดการที่โปร่งใสและเห็นภาพของการใช้พลังงานได้อย่างแท้จริง

ชุดผลิตภัณฑ์อัตโนมัติเต็มรูปแบบ:
UPS, ตู้จ่ายไฟอัจฉริยะ, เซ็นเซอร์ และสวิตช์ จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าการใช้ไฟฟ้าจะดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพผ่านการปรับใช้เกตเวย์และมาตรวัดอัจฉริยะ ฯลฯ

ผลลัพธ์

• เกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมใหม่สำหรับการบริหารจัดการองค์กรและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• ประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 19%
• ต้นทุนด้านพลังงานลดลง 5%
• การผสานรวมระบบอัตโนมัติเข้ากับซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการพลังงานช่วยสร้างข้อมูลที่มีประโยชน์จำนวนมากได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
• ความโปร่งใสที่ตรวจสอบได้อย่างครอบคลุมระหว่างอุปสงค์ด้านพลังงานกับอุปทานด้านการแจกจ่าย
• ลดต้นทุนด้านแรงงานและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ตัวอย่าง: ที่โรงงาน Yili Huanggang พนักงานสามารถรวบรวมข้อมูลจากมาตรวัดพลังงาน 200 ชุดได้อย่างถูกต้องสมอบูรณ์ภายในเวลา 5 วินาที ส่งผลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นถึง 1,400 เท่า ปัจจุบันตัวชี้วัดความสำเร็จด้านการใช้พลังงานสามารถวัดผลได้ภายในเวลาหนึ่งวินาที ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการบริหารรจัดการอย่างเห็นได้ชัด
ข้อความทางเลือก

Wei Xiangyun รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการผลิตน้ำนมเหลว กลุ่มบริษัท Yili

คำชมเชยจากลูกค้า
"เมื่อนำ EcoStruxure Plant ของชไนเดอร์ อิเล็คทริคเข้ามาใช้งาน… เราสามารถบริหารจัดการการดำเนินงานได้อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมีประสิทธิภาพการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 19% และต้นทุนด้านพลังงานลดลง 5%"

ข้อมูลเพิ่มเติม

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า

อุตสาหกรรมอัจฉริยะ - ยุคดิจิทัล

ข้อความทางเลือก

EcoStruxure สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม

ข้อความทางเลือก

Modicon M340 สำหรับกระบวนการทำงานในอุตสาหกรรม

ข้อความทางเลือก

EcoStruxure บริการด้านพลังงานและความยั่งยืน

<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="ฟรี"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="ดู"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerTH"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>

ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่

เริ่มต้นที่นี่!

ค้นหาคําตอบได้ตั้งแต่บัดนี้ ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตัวคุณเอง หรือติดต่อกับหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญของเรา

ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์

ติดต่อทีมดูแลลูกค้าของเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม การสนับสนุนทางเทคนิค ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการร้องเรียน และอื่นๆ อีกมากมาย

สถานที่จัดจำหน่ายอยู่ที่ใด

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่ใกล้ตัวคุณที่สุดได้อย่างง่ายดาย

 เปิดในหน้าต่างใหม่

เรียกดูคำถามที่พบบ่อย

พบคำตอบที่คุณต้องการโดยการเรียกดูคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ต้องการ

 เปิดในหน้าต่างใหม่

ติดต่อฝ่ายขาย

สามารถสอบถามเกี่ยวกับการขายในรูปแบบออนไลน์ได้และผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อคุณ

ต้องการสอบถามเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางแชท

คุณมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือกับคุณทุกเมื่อ!