แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

เดินหน้าสู่อนาคตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

อนาคตดูสดใสงดงามสำหรับบริษัทต่างๆ ที่ผสานรวมแนวทางด้านพลังงานและความยั่งยืนเข้าด้วยกันเพื่อช่วยให้เกิดการตัดสินใจที่ชาญฉลาดโดยมีข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ เราเรียกสิ่งนี้ว่า "การบริหารจัดการพลังงานอย่างคล่องตัว" เรียนรู้วิธีสร้างประโยชน์ได้แล้ววันนี้

ปรับระบบการผลิตให้ทันสมัยและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd
มาดูกันว่ากลุ่มบริษัท Yili ใช้แนวทางการแปรรูปสู่ระบบดิจิทัลเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตที่ชาญฉลาดและเดินตามพันธกิจด้านการเติบโตอย่างยั่งยืนได้อย่างไร

เรียนรู้เกี่ยวกับ EcoStruxure

เรียนรู้วิธีที่ธุรกิจสามารถประสบความสำเร็จกับ EcoStruxure: นวัตกรรมในทุกระดับ
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ความท้าทาย

ในฐานะที่เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกและมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก จีนกำลังเผชิญหน้ากับความต้องการผลิตภัณฑ์นมภายในประเทศเป็นอย่างมาก การเติบโตของประชากรและการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วทำให้อุตสาหกรรมนมมีโอกาสอย่างมหาศาลที่จะเกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ "Made in China 2025" และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13* ทำให้บรรดาผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมของจีน รวมถึงบริษัท Yili ต้องเผชิญกับความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงองค์กรให้ทันสมัยอย่างรวดเร็ว ซึ่งรวมถึงการประเด็นด้านการอนุรักษ์พลังงาน การลดการปล่อยมลพิษ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย โดยมีสาระสำคัญดังนี้:

• การอนุรักษ์พลังงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและการบรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยมลพิษถือเป็นเรื่องที่ยากลำบากหากยังคงใช้แนวทางการบริหารจัดการพลังงานแบบดั้งเดิม
• ไม่สามารถติดตามตรวจสอบและบริหารจัดการสถานะการใช้พลังงานของเครื่องมือเครื่องใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในแบบเรียลไทม์
• ขาดข้อมูลและการวิเคราะห์ที่มีความละเอียดและแม่นยำเพื่อช่วยสนับสนุนในการตัดสินใจ
• การคำนวณหาปริมาณที่แท้จริงของอัตราส่วนพลังงานเข้า-ออกถือเป็นเรื่องยาก
• เสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคด้วยการผลิตที่ชาญฉลาดและปลอดภัย

* กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของรัฐ ได้ร่วมกันออกแผนพัฒนาอุตสาหกรรมนมแห่งชาติ (2016-2020) ในเดือนมกราคม 2017

โซลูชัน

Apps, Analytics & Services: ซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการพลังงานและบริการคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
Edge Control: Modicon M340 PLC, ระบบอาคารอัตโนมัติ
ผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อ: เซ็นเซอร์, สวิตช์, UPS, ตู้

ชไนเดอร์ อิเล็คทริคนำเสนอโซลูชันบริหารจัดการพลังงานอย่างครบวงจรให้กับบริษัท Yili::

ซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการพลังงานและบริการคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ:
• ให้การติดตามตรวจสอบระบบแบบเรียลไทม์และครอบคลุมเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเข้าใจสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย
• สร้างรายงานเพื่อแสดงให้เห็นปริมาณการใช้พลังงานได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
• หาความสัมพันธ์และเปรียบเทียบระบบกับข้อมูลในอดีตที่ครอบคลุมเรื่องศูนย์ต้นทุนและสายผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน เพื่อปรับเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการทำงาน การประหยัดพลังงาน และการจัดการแบบลีน

ระบบ Edge Control ที่มีประสิทธิภาพ:
Modicon M340 PLC และตัวควบคุมจะทำหน้าที่ควบคุมและรวบรวมข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วผ่านโปรโตคอลแบบรวมศูนย์และใช้ "การไหลของข้อมูล" เพื่อเข้าสู่ระบบที่มีการกระจายตัวกันอย่างมาก การเชื่อมต่อจะทลายกลุ่มก้อนข้อมูลระหว่างระบบได้อย่างเบ็ดเสร็จและให้การบริหารจัดการที่โปร่งใสและเห็นภาพของการใช้พลังงานได้อย่างแท้จริง

ชุดผลิตภัณฑ์อัตโนมัติเต็มรูปแบบ:
UPS, ตู้จ่ายไฟอัจฉริยะ, เซ็นเซอร์ และสวิตช์ จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าการใช้ไฟฟ้าจะดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพผ่านการปรับใช้เกตเวย์และมาตรวัดอัจฉริยะ ฯลฯ

ผลลัพธ์

• เกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมใหม่สำหรับการบริหารจัดการองค์กรและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• ประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 19%
• ต้นทุนด้านพลังงานลดลง 5%
• การผสานรวมระบบอัตโนมัติเข้ากับซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการพลังงานช่วยสร้างข้อมูลที่มีประโยชน์จำนวนมากได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
• ความโปร่งใสที่ตรวจสอบได้อย่างครอบคลุมระหว่างอุปสงค์ด้านพลังงานกับอุปทานด้านการแจกจ่าย
• ลดต้นทุนด้านแรงงานและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ตัวอย่าง: ที่โรงงาน Yili Huanggang พนักงานสามารถรวบรวมข้อมูลจากมาตรวัดพลังงาน 200 ชุดได้อย่างถูกต้องสมอบูรณ์ภายในเวลา 5 วินาที ส่งผลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นถึง 1,400 เท่า ปัจจุบันตัวชี้วัดความสำเร็จด้านการใช้พลังงานสามารถวัดผลได้ภายในเวลาหนึ่งวินาที ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการบริหารรจัดการอย่างเห็นได้ชัด
ข้อความทางเลือก

Wei Xiangyun รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการผลิตน้ำนมเหลว กลุ่มบริษัท Yili

คำชมเชยจากลูกค้า
"เมื่อนำ EcoStruxure Plant ของชไนเดอร์ อิเล็คทริคเข้ามาใช้งาน… เราสามารถบริหารจัดการการดำเนินงานได้อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมีประสิทธิภาพการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 19% และต้นทุนด้านพลังงานลดลง 5%"

ข้อมูลเพิ่มเติม

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า

อุตสาหกรรมอัจฉริยะ - ยุคดิจิทัล

ข้อความทางเลือก

EcoStruxure สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม

ข้อความทางเลือก

Modicon M340 สำหรับกระบวนการทำงานในอุตสาหกรรม

ข้อความทางเลือก

EcoStruxure บริการด้านพลังงานและความยั่งยืน

ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่

เริ่มต้นที่นี่!

ค้นหาคําตอบได้ตั้งแต่บัดนี้ ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตัวคุณเอง หรือติดต่อกับหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญของเรา

ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์

ติดต่อทีมดูแลลูกค้าของเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม การสนับสนุนทางเทคนิค ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการร้องเรียน และอื่นๆ อีกมากมาย

สถานที่จัดจำหน่ายอยู่ที่ใด

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่ใกล้ตัวคุณที่สุดได้อย่างง่ายดาย

 เปิดในหน้าต่างใหม่

เรียกดูคำถามที่พบบ่อย

พบคำตอบที่คุณต้องการโดยการเรียกดูคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ต้องการ

 เปิดในหน้าต่างใหม่

ติดต่อฝ่ายขาย

สามารถสอบถามเกี่ยวกับการขายในรูปแบบออนไลน์ได้และผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อคุณ

ต้องการสอบถามเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางแชท

คุณมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือกับคุณทุกเมื่อ!