Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Preventa XY2 SB

Two-hand control station

Two-hand control station

Preventa XY2 SB
   • 5 products available

    • Giá tốt nhất
     XY2SB76 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XY2SB76

     2-hand control station - 2 pushbuttons + 1 lock out pushbutton
    • Giá tốt nhất
     XY2SB71 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XY2SB71

     2-hand control station - 2 pushbuttons + 1 Emergency Stop mushroom head
    • Giá tốt nhất
     XY2SB714 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XY2SB714

     2-hand control station + pedestal - 2 pushbuttons+1 Emergency Stop mushroom head
    • Giá tốt nhất
     XY2SB72 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XY2SB72

     2-hand control station - 2 pushbuttons + 1 Emergency Stop mushroom head
    • Giá tốt nhất
     XY2SB724 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XY2SB724

     2-hand control station + pedestal - 2 pushbuttons+1 Emergency Stop mushroom head