Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
Nội dung thay thế

Thu thập dữ liệu

Nội dung thay thế

Quản lý dữ liệu

Nội dung thay thế

Resource Advisor

Giải quyết các thách thức liên quan đến dữ liệu năng lượng và sự bền vững ngay hôm nay

Khám phá nhiều quan điểm và nguồn tài nguyên báo cáo về tính bền vững và năng lượng hơn

Biến dữ liệu tài nguyên thành hành động

Hình dung rõ hơn về bối cảnh năng lượng và sự phát triển bền vững. Chỉ số về sự bền vững và dữ liệu cung ứng. Thông tin về từng cơ sở. Tất cả đều tập trung ở một nơi. Sau đó, phân tích và chia sẻ báo cáo với các bên liên quan để cộng tác hiệu quả hơn. Cuối cùng, ưu tiên các dự án cải thiện hiệu suất và duy trì sự bền vững liên tục.

AEG thêm sự đổi mới vào tính bền vững

Khám phá cách dịch vụ cố vấn về tính bền vững của Schneider Electric cung cấp đổi mới ở mọi cấp độ để biến AEG thành công ty bền vững và sinh lời nhiều hơn.
Doanh nhân đang sử dụng điện thoại di động trong tòa nhà văn phòng

Mua năng lượng thông minh hơn

Các bộ phận của ô tô trong nhà máy ô tô

Sử dụng năng lượng hiệu quả

Nội dung thay thế

Thúc đẩy tăng trưởng bền vững

Liên lạc với các chuyên gia của chúng tôi

Chat

Bạn có câu hỏi hoặc cần trợ giúp? Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ bạn!

1. Quản lý năng lượng là gì? 

Quản lý năng lượng liên quan đến việc lập kế hoạch, tối ưu hóa và kiểm soát việc sử dụng năng lượng một cách có hệ thống để nâng cao hiệu quả, giảm chi phí và giảm thiểu tác động môi trường. Tư vấn năng lượng đóng một vai trò nòng cốt trong việc định hướng mức độ phức tạp, giải quyết các thách thức, và thiết lập các chiến lược phát triển theo nhu cầu nhằm trao quyền cho các tổ chức để đạt được các mục tiêu này một cách hiệu quả.

2. Vì sao các chương trình quản lý năng lượng lại quan trọng? 

Các chương trình quản lý năng lượng là rất quan trọng vì chúng giúp các tổ chức xác định những cơ hội tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí và giảm lượng phát thải khí các-bon. Tư vấn năng lượng hiệu quả định hướng chiến lược thực hiện, thúc đẩy tính bền vững và nâng cao tài chính và hiệu quả môi trường.

3. Các tập đoàn huởng lợi như thế nào từ các chương trình quản lý năng lượng? 

Các tập đoàn được hưởng lợi từ các chương trình quản lý năng lượng được hỗ trợ bởi phần mềm phát triển bền vững và tư vấn năng lượng. Các công ty này đạt được các mục tiêu về tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả sử dụng năng lượng, và nâng cao quản lý môi trường, thúc đẩy các hoạt động kinh doanh bền vững.

4. Quản lý năng lượng đối mặt với những thách thức gì? 

Sự phức tạp, chi phí ban đầu cao, ngại thay đổi, và thiếu dữ liệu là những thách thức to lớn mà các tổ chức gặp phải khi cố gắng thực hiện các chiến lược quản lý năng lượng hiệu quả. Tư vấn năng lượng từ chuyên gia có thể hướng dẫn bạn vượt qua các rào cản này, tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, và đạt được các mục tiêu tiết kiệm chi phí một cách bền vững.

5. Vì sao bạn cần có một chuyên gia tư vấn năng lượng? 

Một chuyên gia tư vấn năng lượng đóng một vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn giải quyết các thách thức phức tạp, nâng cao hiệu quả vận hành và xác định các giải pháp tiết kiệm chi phí thông qua dịch vụ tư vấn năng lượng chuyên sâu của họ.