Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
Nội dung thay thế

Thu thập dữ liệu

Nội dung thay thế

Quản lý dữ liệu

Nội dung thay thế

Resource Advisor

Giải quyết các thách thức liên quan đến dữ liệu năng lượng và sự bền vững ngay hôm nay

Khám phá nhiều quan điểm và nguồn tài nguyên báo cáo về tính bền vững và năng lượng hơn

Biến dữ liệu tài nguyên thành hành động

Hình dung rõ hơn về bối cảnh năng lượng và sự phát triển bền vững. Chỉ số về sự bền vững và dữ liệu cung ứng. Thông tin về từng cơ sở. Tất cả đều tập trung ở một nơi. Sau đó, phân tích và chia sẻ báo cáo với các bên liên quan để cộng tác hiệu quả hơn. Cuối cùng, ưu tiên các dự án cải thiện hiệu suất và duy trì sự bền vững liên tục.

AEG thêm sự đổi mới vào tính bền vững

Khám phá cách dịch vụ cố vấn về tính bền vững của Schneider Electric cung cấp đổi mới ở mọi cấp độ để biến AEG thành công ty bền vững và sinh lời nhiều hơn.
Doanh nhân đang sử dụng điện thoại di động trong tòa nhà văn phòng

Mua năng lượng thông minh hơn

Các bộ phận của ô tô trong nhà máy ô tô

Sử dụng năng lượng hiệu quả

Nội dung thay thế

Thúc đẩy tăng trưởng bền vững

Liên lạc với các chuyên gia của chúng tôi

Chat

Bạn có câu hỏi hoặc cần trợ giúp? Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ bạn!