Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
An old age man talking on phone call while working on laptop

Dữ liệu toàn cầu được tập trung hóa

Tìm hiểu một nền tảng cấp doanh nghiệp duy nhất giúp quản lý tình hình năng lượng và phát triển bền vững của bạn.

person using tablet

Đẳng cấp đỉnh cao

Một phần mềm đầu ngành về phát triển bền vững từng đoạt giải thưởng, có thể để xuất giải pháp dựa trên dữ liệu.

Cách hoạt động chiến lược về năng lượng và phát triển bền vững

Thông tin chuyên sâu về tài nguyên
Phân tích dữ liệu từ hơn 400 luồng trong toàn doanh nghiệp của bạn và thu thập dữ liệu tài nguyên về tình hình cung ứng, nhu cầu cũng như sự bền vững ở một địa điểm.

Báo cáo có thể chuyển thành hành động
Tự tin xác định các dữ kiện chính một cách rõ ràng, ngắn gọn nhằm hỗ trợ quá trình ra quyết định và truyền cảm hứng hành động đối với các kế hoạch và dự án.

Khả năng mở rộng giải pháp
Phần mềm quản lý sử dụng năng lượng của chúng tôi không chỉ có thể cấu hình nhằm đáp ứng nhu cầu hiện nay của tổ chức bạn mà còn được thiết kế để thích ứng những thách thức lớn trong tương lai, bất kể các thử thách đó xuất hiện ở đâu trên toàn cầu.

Khả năng tương hoạt của hệ thống
Bổ sung thêm giải pháp nhằm bổ trợ chứ không thay thế cơ sở hạ tầng và các hệ thống quản lý năng lượng hiện có của bạn.

Sự gắn kết của bên liên quan
Resource Advisor kết nối bạn với cộng đồng người dùng để giúp bạn nâng cao hoạt động cộng tác về sáng kiến tài nguyên cũng như dự án nâng cao hiệu quả năng lượng trong toàn danh mục đầu tư của bạn.

Yên tâm về độ bảo mật
Yên tâm đăng nhập bằng tài khoản của bạn mọi lúc, mọi nơi. Resource Advisor cho phép bạn dễ dàng truy cập các dự án, bản báo cáo, bản tóm tắt, v.v. mà không làm ảnh hưởng đến quy trình bảo mật.

Ron Voglewede

Giám đốc Bền vững Toàn cầu, Whirlpool Corporation
“Khả năng tổng hợp mọi thứ thành các con số giúp chúng tôi liên lạc với các nhân viên điều hành và cập nhật tiến độ liên tục và giải quyết được các vấn đề một cách nhanh chóng.”
Tìm hiểu chi tiết
a white flag with Whirlpool logo

Don Anderson

Tổng giám đốc Phát triển bền vững, Blackstone
"Thị trường ngày càng trở nên đông đúc với các giải pháp thu thập và theo dõi dữ liệu tập trung vào các-bon, năng lượng, chi phí, v.v. Dịch vụ thu thập dữ liệu và Resource Advisor của Schneider Electric kết hợp các mô-đun chi phí năng lượng dự báo với mức độ ưu tiên của dự án, chẩn đoán và báo cáo trên toàn danh mục đầu tư. Do đó, Blackstone đã chọn Schneider Electric làm đối tác báo cáo và thu thập dữ liệu bền vững của chúng tôi.”
Tìm hiểu chi tiết
Two men in a storage room

Tối ưu hóa quá trình thu mua năng lượng để xác định lỗi và quản lý rủi ro

 • Xác thực và phân tích hóa đơn để xác định lỗi và cơ hội tiết kiệm năng lượng
 • Theo dõi hiệu suất so với ngân sách và những thay đổi so với những năm trước ở cấp công ty hoặc cấp cơ sở
 • Giám sát các hoạt động mua năng lượng RFP và kết quả hợp đồng
 • Hỗ trợ thiết kế và thực hiện các chiến lược quản trị rủi ro hàng hóa
Tìm hiểu thêm

Xác định và theo dõi các dự án nâng cao hiệu quả năng lượng

 • Quản lý dữ liệu thời đoạn cho toàn bộ hồ sơ tiêu dùng của bạn
 • So sánh và định chuẩn các cơ sở với dữ liệu thô hoặc chuẩn hóa sử dụng giám sát năng lượng
 • Đặt cảnh báo về sự cố hoặc trôi hiệu suất
 • Lập kế hoạch và quản lý tập trung tiến độ các dự án sử dụng năng lượng hiệu quả trong toàn danh mục
Tìm hiểu thêm

Hợp lý hóa báo cáo về sự bền vững bằng một nguồn dữ liệu xác thực

 • Thu thập, theo dõi và báo cáo dữ liệu về sự bền vững của doanh nghiệp trong bất kỳ luồng nào từ năng lượng, nước và chất thải đến các chỉ số Nhân sự và EH&S và nhiều hơn thế nữa
 • Sử dụng nền tảng báo cáo quản lý các-bon hàng đầu và thư viện lượng phát thải toàn cầu được duy trì toàn diện
 • Nâng cao nhận thức nội bộ về chiến lược bền vững và hiệu suất chương trình của bạn thông qua trang tổng quan về mức độ gắn kết
Đọc thêm

Đạt được nhiều thành công hơn về năng lượng và tính bền vững

Doanh nhân đang sử dụng điện thoại di động trong tòa nhà văn phòng

Mua năng lượng thông minh hơn

Các bộ phận của ô tô trong nhà máy ô tô

Sử dụng năng lượng hiệu quả

Nội dung thay thế

Thúc đẩy tăng trưởng bền vững

Nội dung thay thế

Hiện thực hóa dữ liệu

Chat

Bạn có câu hỏi hoặc cần trợ giúp? Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ bạn!