Нашите марки

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Големи данни: Нужно е повече от софтуер за задвижване на производителността

Най-големите предизвикателства пред управлението на енергията са свързани с данните – те са твърде много, твърде малко или не са на едно и също място. Вижте как нашият дистанционен екип от експерти събира и анализира данни от всички ваши обекти и ги използва за оптимизиране на производителността и максимално увеличаване на спестяванията.

Дистанционни енергийни мениджъри: допълнение към екипа ви

  • Работите съвместно директно с обектите, за да управлявате съгласувано портфолио за ефективност
  • Производителност и проследяване на спестяванията на програмите с персонализирани карти на показателите
  • Повишаване на координацията и споделянето на знания между обектите
  • Осигуряване на стратегически и навременни инвестиционни решения въз основа на тенденциите на енергийния пазар

Визуализирайте данни, за да реализирате енергийни спестявания

Вижте как La-Z-Boy използва визуализация на данни на ниво предприятие, за да разбере как използва енергията, как да решава оперативни проблеми и как да спестява повече, за да финансира растеж.
Вижте видеото

Разработване на стратегии за непрекъсната ефективност

  • Постигате двойни цели за спестяване на енергия и намаляване на въглеродните емисии
  • Повишавате ефективността и производителността на екипите
  • Осигурявате усъвършенстван анализ на данните и интегритет на местния пазар с цел информираност при вземане на инвестиционни решения
  • Вграждате ефективността като фактор за бизнеса за печалба и стойност на марка

Устойчиви и ефективни: сливащите се пътеки към успеха

Чуйте мнението на световните лидери в отрасъла относно това как да съчетаете инициативите за ефективност и устойчивост за постигане на по-добри резултати.
Вижте видеото
people in casual meeting talking and smiling

Разширете бизнеса си с консултации за енергийна ефективност

Визуализирайте данните

Бизнесмен, използващ мобилен телефон в офис сграда

Купувайте енергия по-интелигентно

Стимулирайте устойчив растеж

Автомобилни части в автомобилна фабрика

Използвайте енергията ефективно

Chat

Имате ли някакви въпроси или нужда от помощ? Тук сме, за да помогнем!