Tuotemerkkimme

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

50 %

työntekijöistä naisia

40 %

esimiehistä naisia

30 %

johtoryhmien jäsenistä naisia

50 miljoonaa

ihmistä, joilla on mahdollisuus saada vihreää sähköä

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen työpaikoilla

Sukupuolten tasa-arvon tiennäyttäjä

Johtoryhmäämme kuuluu seitsemän naista, joten olemme jo yksi tasa-arvoisimmista yrityksistä. Jatkamme kuitenkin edelleen sukupuolten tasa-arvon edistämistä kaikilla organisaation tasoilla kaventamalla palkkaeroja, torjumalla ennakkoluuloja ja toteuttamalla joustavia työ- ja vapaakäytäntöjä.
Katso, miten se tehdään

Eriarvoisuuden vähentäminen energian avulla

Energian saatavuus, perusihmisoikeus

Yli 700 miljoonaa ihmistä elää edelleen ilman sähköä, mikä rajoittaa heidän elämänlaatuaan sekä opiskelu- ja työmahdollisuuksiaan. Tätä ei voida hyväksyä, joten työskentelemme kentällä ihmisten ja kumppanien kanssa kehittääksemme ja tarjotaksemme mukautettuja ratkaisuja, jotka laajentavat energian saatavuutta yhtäläisten mahdollisuuksien luomiseksi.
Tutustu sähköverkon ulkopuolisiin ratkaisuihimme

Tasa-arvon kohokohdat

Tunnustus viitenä perättäisenä vuotena

Bloomberg Gender Equality Index -tasa-arvoindeksissä voimakkaasta sitoumuksestamme edistää ja helpottaa yhtäläisiä mahdollisuuksia kaikkialla.

Saatavilla olevat puhtaan energian ratkaisut

Tunnistamme ja edistämme Solar Impulse -säätiön kanssa ratkaisuja, joita voidaan ottaa käyttöön laajamittaisesti energian saatavuuden laajentamiseksi.

Innovaatiot ja monimuotoisuus kulkevat käsi kädessä

Kuuntele, miten sukupuolten, etnisen alkuperän ja kokemuksen monimuotoisuus voi johtaa luoviin ja innovatiivisiin tuloksiin.

Uusia tapoja uuteen aikaan

Pandemiasta saadun kokemuksen perusteella on erittäin tärkeää mukauttaa työkäytäntöjämme joustavuuden ja perheajan mahdollistamiseksi.

Sähköverkon ulkopuolinen sähköistäminen on mahdollista

Pilvipohjainen etähallintaohjelmistoalusta auttaa asentajia muodostamaan yhteyden sähköverkon ulkopuolisiin asennuksiin ja hallinnoimaan niitä.

Suositukset terveelle työpaikalle

Perustuu YK:n kanssa tekemäämme tutkimukseen kokonaisvaltaisen tasa-arvoisen lähestymistavan toteuttamisesta.

Ketään ei jätetä

Kriisi- ja hätätilanteissa teemme yhteistyötä UNHCR:n kaltaisten kansalaisjärjestöjen kanssa niiden tarpeisiin mukautettujen energian saatavuusratkaisujen parissa.

Hyvästä työstä palkitseminen

Palkitsemiskäytäntömme ovat seuraavat: sama palkka samasta työstä ja oikeudenmukainen eriyttäminen työntekijöiden suorituksen ja toiminnan perusteella.

Tasa-arvositoumuksemme edistävät YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Edistyksen ja kestävän kehityksen yhdistämistä koskevan tavoitteemme mukaisesti kestävän kehityksen aloitteillamme tuetaan YK:n 17:ää kestävän kehityksen tavoitetta.

Lisätietoja tasa-arvositoumuksestamme

Monimuotoisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Lue lisää kulttuurista, arvoista ja käytännöistä, joilla edistetään laadukasta monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta työpaikalla

Uramahdollisuudet Schneider Electricillä

Tutustu uusiin mahdollisuuksiin ja luo uraa kanssamme.

Kestävän kehityksen raportit

Tutustu Schneiderin kestävän kehityksen työn vaikutuksen tuloksiin ja raportteihin yhdessä paikassa.

Chat

Onko sinulla kysyttävää tai tarvitsetko apua? Me voimme auttaa!

Miten yhdenvertaiset työmahdollisuudet ja energian tasapuolinen saatavuus yhteisöissä voivat luoda kestävää kehitystä? 

Schneider Electricin tavoitteena on luoda yhtäläiset työmahdollisuudet osallistavassa ympäristössä, jossa arvostetaan yritysten monimuotoisuutta ja osallisuutta, sekä laajentaa energian tasapuolista saatavuutta kaikille yhteisöille, jotta kestävästä kehityksestä tulisi maailmanlaajuista ja paikallista todellisuutta. Yksi maailman monimuotoisimmista, osallistavimmista ja tasa-arvoisimmista yrityksistä, Schneider Electric uskoo edistävänsä moninaisuutta, oppimista, täydennyskoulutusta ja työntekijöiden kehittämistä sisäisesti ja tarjoavansa kaikille energian saatavuuden ulkoisesti ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Tutustu tasa-arvositoumukseemme, jossa keskitytään sukupuolten väliseen tasapainoon ja aloitteisiin, jotka koskevat naisten palkkaamista ja kouluttamista johto- ja etulinjan johtotehtäviin. Siinä korostetaan myös pyrkimyksiämme torjua ilmastonmuutosta ja sosiaalista eriarvoisuutta vihreän sähkön saatavuuden avulla. Olemme edelläkävijöitä torjumalla sukupuolten välisiä palkkaeroja ja tiedostamattomia ennakkoluuloja sekä edistämällä osallistavaa ja joustavaa työpolitiikkaa, mikä helpottaa työntekijöidemme elämää ja urakehitystä. Olemme sitoutuneet oikeudenmukaisiin ja reiluihin palkkoihin ja odotamme toimitusketjukumppaneiltamme ihmisarvoisia työstandardeja. Schneider Electric on ihmisläheinen yritys, joka hyväksyy erilaisuuden ja rakentaa osallistavaa ja kunnioittavaa kulttuuria, jossa kaikki ovat tasa-arvoisia, ainutlaatuisia ja turvassa, jotta he voivat toimia parhaimmillaan. Tutustu sähköverkon ulkopuolisiin ratkaisuihimme, jotka tuottavat vihreää ja luotettavaa sähköä. Teemme yhteistyötä työntekijöidemme ja kumppaneidemme kanssa, jotta yhteisöillä on kaikkialla maailmassa mahdollisuus käyttää kaupallisesti luotettavaa, turvallista, tehokasta ja kestävää energiaa tasavertaista kehitystä varten. Schneider Electric aikoo parantaa ihmisten elämää kaikkialla maailmassa kehittämällä kestäviä energiaratkaisuja ja tukemalla osallistavaa kulttuuria ja yhtäläisiä mahdollisuuksia työpaikoilla. Uskomme, että kaikki monimuotoisuuden muodot tuovat yritykselle todellista arvoa ja voimaannuttavat ekosysteemiä, sillä erilaiset sukupuolet, etniset taustat ja kokemukset voivat tuoda luovia ja innovatiivisia tuloksia.